it-swarm-eu.dev

jak získat originální obraz pomocí wp_get_attachment_image_src

Chci dostat původní obrázek se stejnou šířkou a výškou jako nahraný.

Můj původní obraz je 630 * 370.

Pomocí následujícího funkčního volání získám miniaturu o velikosti 630 * 198.

wp_get_attachment_image_src($PriImgId,array('630','370'));

Jak to mohu získat na 630 * 370

10
Gowri

Zkuste to :

wp_get_attachment_image_src( $PriImgId, 'full' );

Pro více možností viz také Codex .

27
mike23