it-swarm-eu.dev

Označování / kategorizace možností rohu obrázku

V kontextu backendu CMS v možnostech rohu obrázku, jak tyto možnosti označit/kategorizovat?

Návrhy pro formáty (představte si, že odrážky jsou možnosti podobné tlačítkům), včetně několika předvoleb:

NÁVRH 1:

Zaoblené rohy

  • Žádná křivka
  • Malá křivka
  • Velká křivka
  • Více možností...

NÁVRH 2:

Rohy

  • Náměstí
  • Malá křivka
  • Velká křivka
  • Více možností...

Nejsem rodilý mluvčí angličtiny, takže si nejsem jistý, zda je „křivka“ správný termín. Ale to opravdu není smysl. Moje nejistota je více v souladu s: Co je lepší, pokud jde o titulky a první kombinace kombos:

  • "Zaoblené rohy" + "Bez křivky"

OR

  • „Rohy“ + „Čtverec“?

Možná by „čtverec“ měl být „kolmý“? Ve skutečnosti je první možností v obou návrzích „neměnit rohy“ (mohly být a priori editovány v dedikovaném editačním softwaru, a proto nemusí být nutně čtvercové/kolmé).

2
agib

Více než štítek, nejvíce explicitní pro uživatele jsou malé miniatury. Například ve Photoshopu Express:

enter image description here

Dále můžete mít posuvník níže pro jemné doladění síly křivky (a tloušťky okraje, pokud tuto možnost poskytnete).

3
wildpeaks