it-swarm-eu.dev

Právní postoj k používání ikon aplikací v našem produktu

Jsme v procesu vytváření aplikace, která má pro uživatele schopnost ukládat své soubory v něm. Když si v našem produktu prohlédnou určitou stránku, musíme zobrazit seznam všech dosud uložených souborů. Na této stránce jsme se podívali a cítili „Průzkumníka Windows“ a zobrazovali název souboru spolu s ikonou.

Specifikace designu naznačuje, že pro každý typ souboru používáme ikonu „standardní“ (takže ikona, kterou používáme pro dokument aplikace Word, je stejná ikona, která se zobrazí, když máte nainstalovanou aplikaci Microsoft Word, a ikona souboru Zip, kterou používáme, je ikonu winzip atd.).

Dotazoval jsem se na to na právní postavení, protože ve skutečnosti budeme v naší aplikaci používat ikony jiných společností bez jejich výslovného svolení. Viděl jsem však mnoho příkladů jiných aplikací (například WinRAR), které zjevně nehledaly povolení k používání ikon ve svém produktu, protože jednoduše dotazují operační systém, pro který se má ikona zobrazit.

Můžete mi poradit?

1
Sk93

Poté, co o tom trochu přemýšlím, věřím, že bychom měli být schopni ikonu použít, pokud je zaregistrována u typu souboru na počítači koncových uživatelů.

Pokud tedy mají na svém počítači zaregistrovanou standardní ikonu aplikace Word na příponu souboru .doc, měli by v naší aplikaci vidět standardní ikonu aplikace Word, čehož bychom mohli dosáhnout dotazováním na samotnou Windows, aby se zobrazila správná ikona.

Tímto způsobem vlastně neukládáme ikony sami a zobrazujeme pouze ikony, které se koncový uživatel rozhodl přiřadit těmto typům souborů (domníval se, že by to spadalo pod spravedlivé použití?)

Pokud jim nebyla přidělena žádná ikona, měli bychom zobrazit vlastní ikonu našeho vlastního designu, kterou nelze považovat za porušení autorských práv.

7
Sk93

Možná byste měli požádat Microsoft, aby byl v bezpečí?

Pokladna na sekci o použití ukázkového umění a ikon.

Možná budou flexibilní ... neprodáváte svou práci.

0
Tucker