it-swarm-eu.dev

http-headers

403 Zakázáno vs 401 Neoprávněné odpovědi HTTP

Je možné poslat 401 Unauthorized A redirect (s umístěním)?

Jaké jsou všechny možné hodnoty pro hlavičku HTTP „Content-Type“?

Jaké jsou možné důvody pro získání odpovědí APNs BadDeviceToken nebo Unregistered?

Přístup k HTTP hlavičkám webové stránky v JavaScriptu

Jak změnit záhlaví HttpUrlConnection

Prozkoumejte hlavičky HTTP odpovědí v IE8

Nástroj pro zobrazení záhlaví odpovědí

Paging ve sbírce odpočinku

Použití obsahu-dispozice v hlavičce odpovědi HTTP

Jaký je rozdíl mezi Cache-Control: max-age = 0 a no-cache?

Jak mohu přidat záhlaví vypršení platnosti pro skripty, které nejsou na mém serveru?

HTTP Rozsah záhlaví

Je číslo portu vyžadováno v parametru hlavičky HTTP "Host"?

Vlastní HTTP hlavičky: konvence pojmenování

application/x-www-form-urlencoded nebo multipart/form-data?

Jsou HTTP hlavičky citlivé na velikost písmen?

HTTP Accept Význam záhlaví

Odebrat http referer

Prohlížeč Chrome neodesílá záhlaví, pokud je změněno, na server

Chybí záložka záhlaví požadavku Autorizační záhlaví v Symfony 2?

Odeslání požadavku http post v Ruby pomocí Net :: HTTP

HttpClient načíst všechny záhlaví

Android: Zachycení požadavků HTTP pomocí nezakořeného zařízení Android

Skutečné využití hlavičky X-Forwarded-Host?

Odesílání multipart/smíšeného obsahu pomocí rozšíření Postman Chrome

Jak získat název hostitele s portem z požadavku http nebo https

Potřebuji Content-Type: application/octet-stream pro stahování souborů?

"UPOZORNĚNÍ: v debuggeru Chrome jsou zobrazeny prozatímní záhlaví"

$ http odpověď Set-Cookie není přístupná

Jak předávat data v hlavičce HTTP při přesměrování požadavku v jazyce Java

Co je to záhlaví X-REQUEST-ID http?

Jak zabránit požadavku, který vrátí 304

Co je záhlaví HTTP „Upgrade-Insecure-Requests“?

Jak funguje Content-Security-Policy s X-Frame-Options?

Co je to záhlaví hostitele http?

Kdy použít záhlaví ('Content-Type: application/json') v PHP

Přidání http hlaviček v Angular 6

REST API PATCH nebo PUT

Jaký je rozdíl mezi PUT, POST a PATCH?

Jak zakódovat parametr název záhlaví Content-Disposition v HTTP?

Nastavit HTTP proxy pro vložení záhlaví

Proč se při volání Response.Redirect () dostanu "Nelze přesměrovat po odeslání záhlaví HTTP"?

Správný typ média MIME pro PDF soubory

Jak odeslat záhlaví pomocí požadavku HTTP prostřednictvím volání curl?

Mohu změnit záhlaví požadavku HTTP odeslaného prohlížečem?

Odhlášení HTTP autentizace přes PHP

Jaký je správný typ obsahu JSON?

Jak mohu číst všechny záhlaví požadavku v PHP

Jak mohu nastavit cookie a pak přesměrovat v PHP?

Zabránit zobrazení tlačítka Zpět POST potvrzení

Nezáleží na pořadí záhlaví v odezvě HTTP?

pomocí záhlaví () přepíše název souboru v URL pro dynamický pdf

Existuje $ _SERVER ['HTTP_X_REQUESTED_WITH'] v PHP nebo ne?

Odebrání X-Powered-By

Jak zjistit typ prohlížeče v Django?

Co je pole „Content-Length“ v záhlaví HTTP?

Změnit záhlaví HTTP pro požadavek JSONP

Jak odebrat ASP.Net MVC výchozí HTTP záhlaví?

záhlaví ('location: ..') nefunguje

Zdroj je interpretován jako dokument, ale převeden s MIME typem text/css

Nastavte HTTP hlavičku na UTF-8 pomocí PHP

Vytvořte textový soubor pro stahování on-the-fly

Zobrazení záhlaví HTTP v prohlížeči Google Chrome?

Co znamená enctype = 'multipart/form-data'?

Analyzovat surové HTTP hlavičky

Ajax HEAD požadavek přes Javascript/jQuery

Proč není nastavení express-js záhlaví Content-Type?

header ("Content-type: text/css"); pracuje v prohlížeči Firefox a Chrome, ale v aplikaci Internet Explorer 9 se zobrazuje jako text/html

Vrací soubor k prohlížení / stahování v ASP.NET MVC

Co je obsahový jazyk a přijímací jazyk?

Jak donutím soubory otevřít v prohlížeči místo stahování (PDF)?

Zkontrolujte, zda je stránka PHP přístupná ze zařízení se systémem iOS

Jaký typ MIME bych měl použít pro CSV?

Zobrazení a nastavení záhlaví HTTP pro Safari/Chrome

JSON Post s vlastním HTTP hlavičkovým polem

Jak mám POST JSON data s Curl z terminálu/příkazového řádku k testování Spring REST?

Jak mohu přidat vlastní hlavičku HTTP k požadavku ajax pomocí js nebo jQuery?

ASP.NET MVC a IE ukládání do mezipaměti - manipulace hlavičky odezvy je neúčinná

Získání pouze záhlaví odpovědi z protokolu HTTP POST pomocí curl

Přidejte záhlaví AJAX žádost s jQuery

Nginx 499 chybové kódy

Získejte http záhlaví z aktuálního požadavku PHP

Duplicitní záhlaví přijaté ze serveru

Výsledek z $ _SERVER ['HTTP_REFERER'], když záhlaví odkazovače není odesláno na server

Jak přidat podporu křížové domény pro službu WCF

Nastavení cookie pomocí WebEngine/WebView aplikace JavaFX

Požadavek CORS se v prohlížeči Chrome nezdaří pouze v případě, že má záhlaví

HttpClient Požádat o prohlížeč

Nastavte vlastnost user-agent v hlavičce https připojení

Jaký je de facto standard pro Reverse Proxy, aby řekl, že backend SSL je používán?

jak nastavit hlavičku požadavku pro odesílání dat z aplikací Android na náš server

Co je http multipart požadavek?

Odstranění záhlaví serveru ze statického obsahu v IIS 7/8

S3 - záhlaví Access-Control-Allow-Origin

PHP cURL jak přidat hodnotu User Agent OR překonat servery blokující požadavky CURL?

Co je to „X-Content-Type-Options = nosniff“?

Proč prohlížeč stále odesílá požadavek na veřejnost s kontrolou mezipaměti s maximálním věkem?

Vynutit nginx poslat konkrétní Content-Type

Chyba služby Google OAuth 2.0 redirect_uri_mismatch