it-swarm-eu.dev

Kdy použít prvek SEKCE?

Jsem trochu zmaten novým prvkem HTML5, <section>. Jaký je správný způsob použití?
Zvažte tento obrys:

<article>
 <header>
  <h2>Title</h2>
  <p>Spiffy tagline</p>
 </header>
 <section>
  <p>My content! BLA BLA BLA YADDA YADDA</p>
  <p>Some more content!</b>
 </section>
</article>

Dává to smysl?
Co kdybych měl menší články, jen s nadpisem a krátkým textem? Bylo by (sémanticky, specificky atd.) Vynechat section?

8
Agos

Pokud nepotřebujete sekce (mají malé články), můžete použít pouze holý _<article>_ entitu kolem vašeho obsahu. A pokud tak neučiníte, sekce může zabalit do těchto oddílů titulky a odstavce.

Podívejte se na specifikace sekcí html5 .

Příklad:

_<header>
 <h1>Blog Posts</h1>
</header>
<article>
 <header>
  <h1>Article Header</h1>
  <h2>My Awesome Stuff!</h2>
 </header>
 <p>My content! BLA BLA BLA YADDA YADDA</p>
 <p>Some more content!</b>
</article>
<article>
 <header>
  <h1>Article 2 Header</h1>
  <h2>More of My Awesome Stuff!</h2>
 </header>
 <section>
  <header>
   <h1>Getting started</h1>
  </header>
  <p>Getting started text</p>
 </section>
 <section>
  <header>
   <h1>Now you're underway</h1>
  </header>
  <p>Underway text</p>
 </section>
 <section>
  <header>
   <h1>Wrapping up</h1>
  </header>
  <p>Wrapping up text</p>
 </section>
</article>
_
2
JasonBirch

Myslím, že najdete Dive Into HTML5 , probíhá kniha, skvělý zdroj. Zde je relevantní část o kdy a jak používat nové sémantické prvky . Například si myslím, že můžete vynechat značku <section>.

4
Virtuosi Media