it-swarm-eu.dev

Má někdo nějaké dobré příklady zprávy o heuristickém hodnocení?

Hledáte něco, co je dobře uspořádané a snadno čitelné.

6
cuando

Jak to chápu, protože zpráva o heuristickém hodnocení by ukazovala data shromážděná z více zdrojů a jejich souhrn, nejjednodušším formátem by byl sloupcový graf s překryvy.

Po tom, co jsem řekl, si myslím, že přidání některých návrhových přístupů běžných v infografice by mohlo jít dlouhou cestou ke zlepšení čitelnosti a přidání dopadu. I když tyto příklady nejsou specificky vázány na údaje heuristického hodnocení, přístup by se překládal docela čistě.

http://awesome.good.is/transparency/web/0905/trans0509nomorefishinthesea.html

http://www.flickr.com/photos/bartclaeys/3351321706/sizes/o/ (Obzvláště se mi líbí kruhová lišta dole.)

http://www.dominicforest.name/wp-content/photo_visualisation/graphical_text_similarity.jpg (Trochu abstraktnější.)

http://www.dominicforest.name/wp-content/photo_visualisation/flare.jpg (Ještě abstraktnější.)

Myslím, že bych přistoupil k zobrazení zprávy pomocí vertikální výšky, abych reprezentoval pozitivní/negativní heuristickou hodnotu, horizontální hodnotu, která má být hodnocena, a barvy, které označují buď sílu poddajnosti, nebo uspořádat části zprávy podle podkategorií, pokud existují významný počet kategorií.

Snad to pomůže!

2
Brian Flanagan