it-swarm-eu.dev

Jak přidat rozlišení displeje pro LCD v Ubuntu 12.04? Xrandr problém

Jsem v Ubuntu nový. Nainstaloval jsem Ubuntu 12.04 a jsem uvízl v pokusu nastavit správné rozlišení pro můj LCD displej).

Nativní rozlišení pro LCD je 1920 x 1080)

zde je výstup z xrandr:

$ xrandr
Screen 0: minimum 320 x 200, current 1280 x 720, maximum 4096 x 4096
LVDS1 connected 1280x720+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 0mm x 0mm
1280x720 60.0*+
800x600 60.3 56.2 
640x480 59.9
VGA1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)

Pak vytvořím novou modelínu:

$ cvt 1920 1080 60
1920x1080 59.96 Hz (CVT 2.07M9) hsync: 67.16 kHz; pclk: 173.00 MHz
Modeline "1920x1080_60.00" 173.00 1920 2048 2248 2576 1080 1083 1088 1120 -hsync +vsync

Zatím je vše dobré. Poté vytvořím nový režim pomocí xrandr:

$ xrandr --newmode "1920x1080_60.00" 173.00 1920 2048 2248 2576 1080 1083 1088 1120 -hsync +vsync

Ale z nějakého důvodu byl vytvořen nový režim pro výstup VGA (VGA1) namísto LCD výstup (LVDS1):

$ xrandr
Screen 0: minimum 320 x 200, current 1280 x 720, maximum 4096 x 4096
LVDS1 connected 1280x720+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 0mm x 0mm
1280x720 60.0*+
800x600 60.3 56.2 
640x480 59.9 
VGA1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
1920x1080_60.00 (0xbc) 173.0MHz <---------- ????!!!!!!
h: width 1920 start 2048 end 2248 total 2576 skew 0 clock 67.2KHz
v: height 1080 start 1083 end 1088 total 1120 clock 60.0Hz

Takže pokud se pokusím přidat režim do LVDS1, dostanu chybu:

$ xrandr --addmode LVDS1 "1920x1080_60.00"
X Error of failed request: BadMatch (invalid parameter attributes)
Major opcode of failed request: 149 (RANDR)
Minor opcode of failed request: 18 (RRAddOutputMode)
Serial number of failed request: 25
Current serial number in output stream: 26

Přidání tohoto nového režimu do VGA1 funguje dobře, ale tento výstup VGA1 nepoužívám.

55
SeregaI

Chybějící rozlišení můžete do Ubuntu 12.04 přidat pomocí xrandr.

Nejprve pomocí cvt vytvořte nový režim rozlišení.

Sudo cvt 1920 1080 60

Část výstupu by měla být podobná této: "Modeline" 1920x1080_60.00 "173.00 1920 2048 2248 2576 1080 1083 1088 1120 -hsync + vsync" (bez uvozovek).

Dále deklarujte nový režim rozlišení.

Sudo xrandr --newmode "1920x1080_60.00" 173.00 1920 2048 2248 2576 1080 1083 1088 1120 -hsync +vsync

Dále vyhledejte název vašeho videozařízení.

Sudo xrandr -q

Důl byl pojmenován „Virtual1“ (provozuje virtuální stroj). Jakmile znáte název svého zařízení, můžete konečně přidat nový režim rozlišení do zařízení/systému.

Sudo xrandr --addmode Virtual1 1920x1080_60.00

Další informace naleznete v části „Přidání nezjištěných rozlišení“ zde: https://wiki.ubuntu.com/X/Config/Resolution/#Adding_undetected_resolutions

79
zvineyard

Tento odkaz mi pomohl.

Zkrátka: spusťte xrandr a cvt, jako jste to udělali, a vytvořte následující soubor:

/usr/share/X11/xorg.conf.d/10-monitor.conf

V souboru změňte parametry v <> podle vašich specifikací:

Section "Monitor"
 Identifier "Monitor0"
 <INSERT MODELINE HERE>
EndSection
Section "Screen"
 Identifier "Screen0"
 Device "<INSERT DEVICE HERE>"
 Monitor "Monitor0"
 DefaultDepth 24
 SubSection "Display"
  Depth 24
  Modes "<INSERT MODENAME HERE>"
 EndSubSection
EndSection
15
elomage