it-swarm-eu.dev

E: Repozitář „http://dl.google.com/linux/chrome/deb stable Release“ změnil hodnotu „Původ“ z „Google, Inc.“ na 'Google LLC'

Když jsem apt-get update a apt-get upgrade můj systém Ubuntu, zobrazí se následující chybová zpráva týkající se načítání aktualizací prohlížeče Google Chrome. Stalo se to jen před pár dny.

E: Repository 'http://dl.google.com/linux/chrome/deb stable Release' changed its 'Origin' value from 'Google, Inc.' to 'Google LLC'
N: This must be accepted explicitly before updates for this repository can be applied. See apt-secure(8) manpage for details.

Chybové hlášení jasně ukazuje, že to má co do činění s Google mění jeho jméno from Google, Inc to GoogleLLC. Chybová zpráva ukazuje, co je špatné, ale neříká nám, jaký příkaz spustit tento problém vyřešit.

Jak lze tuto změnu výslovně přijmout, jak říká zpráva?

104
Wesam

Řešení

Běh:

$ Sudo apt update

Toto je apt a not apt-get

Poté zadejte y a přijměte změnu:

E: Repository 'http://dl.google.com/linux/chrome/deb stable Release' changed its 'Origin' value from 'Google, Inc.' to 'Google LLC'
N: This must be accepted explicitly before updates for this repository can be applied. See apt-secure(8) manpage for details.
Do you want to accept these changes and continue updating from this repository? [y/N] y

Chyba se znovu nezobrazí. Chcete-li aktualizovat, je třeba spustit Sudo apt-get update a Sudo apt-get upgrade jako obvykle.

Podrobnosti

Jak je uvedeno v této otázce, tato chybová zpráva má zajistit, aby nový subjekt pojmenovaný Google LLC který stahujete aktualizace Google Chrome, byl stejný jako Google, Inc. že váš systém důvěřuje a ví podpis. Přijetím této změny požádáte váš systém, aby důvěřoval Google LLC a v budoucnu od něj přijímal aktualizace Google Chrome.

219
Wesam

Běh

apt-get update -y --allow-releaseinfo-change

To umožňuje instalaci, i když se v nové verzi aplikace změnila její informace

5
Ganesh Karewad

Musel jsem stáhnout klíčový soubor ze služby Google https://www.google.com/linuxrepositories/ a importovat jej do ověřování softwarových zdrojů.

Po opětovném spuštění aktualizace Sudo Apt jsem dostal možnost odpovědět na otázku

Hit: 8 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates InRelease
Hit: 9 http://packages.linuxmint.com tara Vydání
Hit: 10 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-backports InRelease
E: Repozitář ' http://dl.google.com/linux/chrome/deb stable Vydání' změnilo hodnotu 'Původ' z 'Google, Inc.' na 'Google LLC' N: Toto musí být přijato explicitně před použitím aktualizací pro tento repozitář. Podrobnosti naleznete v manuálové stránce apt-secure (8). Chcete tyto změny přijmout a pokračovat v aktualizaci z tohoto úložiště? [y/N] y Získat: 11 http://dl.google.com/linux/chrome/deb stabilní/hlavní balíčky AMD64 [1,130 B] Načteno 2,892 B ve 4s (705 B/s)
Čtení seznamů balíčků ... Hotovo Stav závislostí Strom čtení informací o stavu ... Hotovo Všechny balíčky jsou aktuální.

Doufám, že to někomu pomůže

2
Derek Bradshaw