it-swarm-eu.dev

Jaké jsou hranice dne v Google Analytics?

Původně jsem si myslel, že to bude časové pásmo, které jsem nakonfiguroval, ale zdá se, že to neodráží skutečnou aktivitu. Nebo je to jen zpoždění analýzy dat, které vytváří tento pocit?

3
txwikinger

Ano, používá nakonfigurované časové pásmo. Pokud je váš účet Analytics propojen s účtem Adwords, nakonfigurujete časové pásmo různě.

Jak nastavím časové pásmo pro své přehledy?

Pokud váš účet Analytics není propojen s účtem AdWords, budete moci nastavit předvolbu časového pásma v části Informace o profilu hlavního webu na stránce Nastavení profilu. Ve výchozím nastavení jsou všechny účty nastaveny na používání tichomořského času v Severní Americe.

Pokud je váš účet Analytics propojen s účtem Google AdWords, vaše časové pásmo se automaticky nastaví podle vašich preferencí AdWords a v účtu Analytics se nezobrazí funkce časového pásma. Tím je zajištěno přesné vykazování kampaní AdWords.

Je důležité si uvědomit, že změna vašeho časového pásma ovlivní pouze data do budoucna a nebude použita zpětně. V době, kdy jste aktualizovali nastavení času, si můžete v údajích v přehledu všimnout plochého bodu nebo špice. Je to způsobeno časovým posunem vpřed nebo vzad. Kromě toho se vaše data přehledů mohou po aktualizaci nastavení na krátkou dobu vztahovat na staré časové pásmo, dokud naše servery tuto změnu nezpracovají. Zdroj

4