it-swarm-eu.dev

Jak oddělíte 2. obrazovku z jiné obrazovky?

Náhodou jsem se připojil k 2. GNU) relaci obrazovky z existující relace obrazovky a nemohl jsem oddělit nebo vydat příkazy na vnitřní obrazovce. by si to chtěl ponechat jako reference.

Jedním ze způsobů je oddělení vnitřní obrazovky provedením screen -dr od Shell, ale jaká je kombinace kláves, která to dělá z vlastní obrazovky?

121

ctrl-aad

161
chaos

ctrl+a a Předá únikovou sekvenci (ctrl + a) na dílčí obrazovku. Takže ctrl+a a d Udělá ctrl+a d Na vedlejší obrazovce (odpojí ji)

Pracuje s jakýmkoli příkazem na obrazovce, například ctrl+a, a, c Vytvoří okno na vedlejší obrazovce

67
dbr

Obecně platí, že pokud máte obrazovku s3 na jiné obrazovce s2 na jiné obrazovce s1, můžete provést příkaz ctrl-ad na obrazovce:

  • s1 tím, že dělá: ctrl-ad
  • s2 tím, že dělá: ctrl-aad

  • s3 tím, že dělá: ctrl-aaad

  • ...

3
watou

No, na to je hack. Stačí vzdáleně odpojit požadovanou obrazovku pomocí následujícího příkazu

screen -r -d screen_name or screen -rd screen_name
0
Rimjhim .