it-swarm-eu.dev

Přidání kontejneru do dílčí nabídky nav_menu

Existuje způsob, jak mohu zabalit div kolem wp_nav_menu menu ul.sub-menu

Tak například by znaménko šlo od

<ul class="menu">

  <li><a href="/">Item 1</a></li>
  <li>
    <a href="/">Item 2</a>

    <ul class="sub-menu">

      <li><a href="/">Item 1</a></li>
      <li><a href="/">Item 1</a></li>

    </ul>
  </li>
  <li><a href="/">Item 1</a></li>
  <li><a href="/">Item 1</a></li>

</ul>

k tomuto

<ul class="menu">

  <li><a href="/">Item 1</a></li>
  <li>
    <a href="/">Item 2</a>

    <div class="sub-menu-wrap">

      <ul class="sub-menu">

        <li><a href="/">Item 1</a></li>
        <li><a href="/">Item 1</a></li>

      </ul>

    </div>

  </li>

  <li><a href="/">Item 1</a></li>
  <li><a href="/">Item 1</a></li>

</ul>

Kde "sub-menu-wrap" je vlastní div.

Je to možné?

9
Dean Elliott

Použijte vlastní walker , rozšiřte metody start_lvl() a end_lvl.

Ukázkový kód, nebyl testován:

class WPSE_78121_Sublevel_Walker extends Walker_Nav_Menu
{
  function start_lvl( &$output, $depth = 0, $args = array() ) {
    $indent = str_repeat("\t", $depth);
    $output .= "\n$indent<div class='sub-menu-wrap'><ul class='sub-menu'>\n";
  }
  function end_lvl( &$output, $depth = 0, $args = array() ) {
    $indent = str_repeat("\t", $depth);
    $output .= "$indent</ul></div>\n";
  }
}

Použití ve vašem motivu:

wp_nav_menu(
  array (
    'theme_location' => 'your-theme-location-EDIT-THIS',
    'walker'     => new WPSE_78121_Sublevel_Walker
  )
);
20
fuxia