it-swarm-eu.dev

Dequeue skript v šabloně nefunguje

Chci dekódovat skript ('enterprise-responsive-menu'), ale funkce, kterou mám v mé šabloně, to nedělá. Vypadá něco špatně?

Zde je enqueue v function.php-

//* Enqueue Scripts 
add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'enterprise_load_scripts' );
function enterprise_load_scripts() {

wp_enqueue_script( 'enterprise-responsive-menu', get_bloginfo( 'stylesheet_directory' ) . '/js/responsive-menu.js', array( 'jquery' ), '1.0.0' );

wp_enqueue_style( 'dashicons' );

wp_enqueue_style( 'google-fonts', '//fonts.googleapis.com/css?family=Lato:300,700,300italic|Titillium+Web:600', array(), CHILD_THEME_VERSION ); 
}'

Zde je dequeue kód v mé šabloně -

//Remove Mobile Header
function project_dequeue_unnecessary_scripts() {
wp_dequeue_script( 'enterprise-responsive-menu' );
wp_deregister_script( 'enterprise-responsive-menu' );
}
add_action( 'wp_print_scripts', 'project_dequeue_unnecessary_scripts' );
2

Přesuňte funkci project_dequeue_unnecessary_scripts() do souboru functions.php a přidejte podmíněný příkaz, abyste určili, zda se načítá příslušná šablona. Např.:

// Remove Mobile Header
function project_dequeue_unnecessary_scripts() {
  if ( is_page_template( 'name-of-template.php' ) ) {
    wp_dequeue_script( 'enterprise-responsive-menu' );
    wp_deregister_script( 'enterprise-responsive-menu' );
  }
}
add_action( 'wp_print_scripts', 'project_dequeue_unnecessary_scripts' );

Domnívám se, že vaše funkce nefunguje, protože byla umístěna někde po volání do get_header() v souboru šablony, což znamená, že by bylo příliš pozdě na to, aby byl skript odstraněn. Deklarace funkcí v souborech šablon tak není dobrá praxe, proto použijte soubor functions.php nebo jiný soubor.

2
Dave Romsey
add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'enterprise_load_scripts' );
function enterprise_load_scripts(){
  if ( !is_page_template( 'name-of-template.php' ) ) {
    wp_enqueue_script( 'enterprise-responsive-menu', get_bloginfo( 'stylesheet_directory' ) . '/js/responsive-menu.js', array( 'jquery' ), '1.0.0' );
  }
  wp_enqueue_style( 'dashicons' );
  wp_enqueue_style( 'google-fonts', '//fonts.googleapis.com/css?family=Lato:300,700,300italic|Titillium+Web:600', array(), CHILD_THEME_VERSION ); 
}

Namísto dequeue, co když dáte tento konkrétní skript do stavu tak, že se načte pouze na stránkách s libovolnou šablonou, kromě těch, kde nechcete.

0