it-swarm-eu.dev

Co znamenají poslední dvě pole ve fstabu?

Poslední dvě pole na každém řádku ve fstabu (výpis, průchod) jsou některá čísla, obvykle 0. Co tato čísla znamenají?

# <file system> <mount point>  <type> <options>    <dump> <pass>
proc      /proc      proc  nodev,noexec,nosuid 0    0
UUID=030ccf66-5195-4835-ba3e-f5d7a5403c05 /        ext4  errors=remount-ro 0    1
106
elzapp

Kopírovat/vložit z man fstab:

Páté pole, (fs_freq), se používá pro tyto souborové systémy příkazem dump (8) k určení, které souborové systémy je třeba vypsat. Pokud páté pole není k dispozici, je vrácena hodnota nula a výpis bude předpokládat, že souborový systém nemusí být výpisem.

Šesté pole (fs_passno) je používáno programem fsck (8) k určení pořadí, ve kterém jsou kontroly souborového systému prováděny v době restartu. Kořenový souborový systém by měl být specifikován s fs_passno 1 a další souborové systémy by měly mít fs_passno 2. Systémové soubory v jednotce budou kontrolovány postupně, ale souborové systémy na různých jednotkách budou kontrolovány současně, aby se využil paralelismus dostupný v hardwaru. . Pokud šesté pole není nebo nula, je vrácena hodnota nula a fsck bude předpokládat, že souborový systém není třeba kontrolovat.

114
JanC

Jednoduchá odpověď blockhead je, první pole určuje, zda má být vypuštěno, druhé pole určuje, zda by mělo být zkontrolováno během spouštění a v jakém pořadí. Podívejte se na zbytek návodu!

14
g24l