it-swarm-eu.dev

Dialogové okno Jednoduché potvrzení

Jak je možné vytvořit jednoduchá potvrzovací dialogová okna v dialogu Drupal 7?

Hodně jsem prohledával, ale našel jsem spoustu nepracovních návrhů a kódu.

6
Peter

Mám to!!!

Zde je jednoduchý 100% funkční příklad:

$form['delete'] = array(
    '#type' => 'submit',
    '#value' => t('Delete'),
    '#attributes' => array('onclick' => 'if(!confirm("Really Delete?")){return false;}'),
);

Doufám, že to pomůže.

Šťastný kódování :)

8
Peter

Drupal má nativní funkci Confirm_form () , ale je to spíše na straně serveru než na Javascriptu, což je to, co myslím.

2
cam8001

K dispozici je modul karantény, který umožňuje relativně snadné vytváření tohoto typu funkcí: https://www.drupal.org/sandbox/cmcintosh/2644004

0
lionguard