it-swarm-eu.dev

Jak mohu rekurzivně vypsat podadresáře?

To je zřejmé

ls -dR

nefunguje.

V současné době používám

find /path/ -type d -ls

ale výstup není to, co potřebuji (prostý seznam podsložek)

Existuje cesta ven?

50
Nemo

Za předpokladu, že chcete pouze název každého adresáře:

find /path/ -type d -print
69
psusi

V minulosti jsem hledal totéž a našel jsem toto:

tree.sh

#!/bin/sh
#######################################################
# UNIX TREE                              
# Version: 2.3                    
# File: ~/apps/tree/tree.sh             
#                           
# Displays Structure of Directory Hierarchy     
# ------------------------------------------------- 
# This tiny script uses "ls", "grep", and "sed"   
# in a single command to show the nesting of     
# sub-directories. The setup command for PATH    
# works with the Bash Shell (the Mac OS X default). 
#                           
# Setup:                       
#   $ cd ~/apps/tree                
#   $ chmod u+x tree.sh               
#   $ ln -s ~/apps/tree/tree.sh ~/bin/tree     
#   $ echo "PATH=~/bin:\${PATH}" >> ~/.profile   
#                           
# Usage:                       
#   $ tree [directory]               
#                           
# Examples:                     
#   $ tree                     
#   $ tree /etc/opt                 
#   $ tree ..                    
#                           
# Public Domain Software -- Free to Use as You Like 
# http://www.centerkey.com/tree - By Dem Pilafian 
#######################################################

echo
if [ "$1" != "" ] #if parameter exists, use as base folder
  then cd "$1"
  fi
pwd
ls -R | grep ":$" |  \
  sed -e 's/:$//' -e 's/[^-][^\/]*\//--/g' -e 's/^/  /' -e 's/-/|/'
# 1st sed: remove colons
# 2nd sed: replace higher level folder names with dashes
# 3rd sed: indent graph three spaces
# 4th sed: replace first dash with a vertical bar
if [ `ls -F -1 | grep "/" | wc -l` = 0 ]  # check if no folders
  then echo "  -> no sub-directories"
  fi
echo
exit

Chtěl jsem také ten, který také uvádí soubory, a dozvěděl jsem se o sedu a napsal toto:

fulltree.sh

#!/bin/sh
#############################################
# Script that displays a recursive formatted folder and file listing
# @author Corbin
# @site iamcorbin.net
#Folder Seperator
BREAK='-------------------------------------------------------------------------------------'

#Optional: if a folder is passed as an argument, run fulltree on that folder rather than the current folder
if [ "$1" != "" ]
  then cd "$1"
  fi
pwd

## Recursive Directory Listing with files
 # 1- preserve directories from being removed in 2 & 3
 # 2- strip first 4 columns
 # 3- strip size and date
 # 4- prepend ' -- ' on each line
 # 5- remove ' -- ' from directories
 # 6- remove extra lines
 # 7- Insert a line break after directories
 # 8- Put a | at the beginning of all lines
 # 9- Indent and process 1st level sub dirs
 #10- Indent and process 2nd level sub dirs
ls -Rhl | sed \
  -e 's/^\.\//x x x x 00:00 |-/' \
  -e 's/^\([^\ ]*.\)\{4\}//' \
  -e 's/.*[0-9]\{2\}:[0-9]\{2\}//' \
  -e 's/^/ -- /' \
  -e 's/\ \ --\ \ |-//' \
  -e '/--\ $/ d' \
  -e '/^[^ ]/ i\'$BREAK \
  -e 's/^/| /' \
| sed -e '/[^/]*\//,/'$BREAK'/ s/^|/\t&/' -e '/^\t/,/'$BREAK'/ s/'$BREAK'/\t&/' -e 's/[^/]*\//\t\| /' \
| sed -e '/[^/]*\//,/'$BREAK'/ s/^\t|/\t&/' -e '/^\t\t/,/'$BREAK'/ s/'$BREAK'/\t&/' -e 's/[^/]*\//\t\t\| /' \
| sed -e '/[^/]*\//,/'$BREAK'/ s/^\t\t/\t&/' -e 's/[^/]*\//\t\t\t\| /'
echo $BREAK
12
Corbin Tarrant

Můžete získat balíček "strom", na ArchLinuxu a Ubuntu se nazývá "strom"

Takže pokud jste v ~ /, můžete udělat tree -d a získejte úplný seznam adresářů (ve stromové struktuře) pro vše, co je v ~ /

9
Odaym

OP nespecifikuje, jaký formát výstupu chtějí (kromě „prostého seznamu podsložek“).

[ 15:53. [email protected] /var]% ls -lDR | grep ':$' | head
 .:
 ./account:
 ./cache:
 ./cache/coolkey:
 ./cache/fontconfig:
 ./cache/logwatch:
 ./cache/man:
 ./cache/man/X11R6:
 ./cache/man/X11R6/cat1:
 ./cache/man/X11R6/cat2:...

Volitelně odstraňte koncové : S |sed -e 's/:$//' Nebo zformátujte pomocí |awk '{printf("%-92s \n",$0)}' atd.

3
dianevm

S zsh a kvalifikátory glob :

print -rl /path/**/*(D/)

vyloučení skrytých adresářů:

print -rl /path/**/*(/)
1
don_crissti

Pro bash:

shopt -s globstar nullglob dotglob
echo /path/**/*/

Poslední lomítko/seznam pouze adresářů.

Možnost globstar aktivuje **.
Možnost nullglob odstraní *, které neodpovídají ničemu.
Možnost dotglob pro zahrnutí souborů začínajících tečkou (skryté soubory)

0
user79743