it-swarm-eu.dev

Kde jsou uloženy protokoly přístupu k souborům Apache?

Ví někdo, kde jsou uloženy protokoly přístupu k souborům, takže mohu spustit tail -f příkaz, abyste zjistili, kdo přistupuje k určitému souboru.

Mám na svém počítači nainstalovaný XAMPP, což je server Apache, který automaticky protokolová přístupy. Je uložen v mé instalační složce.

187
AkshaiShah

Nakonec to závisí na konfiguraci Apache. Podívejte se na CustomLog direktivy v konfiguraci Apache, příklady viz manual .

Typické umístění pro všechny soubory protokolu je /var/log a podadresáře. Snaž se /var/log/Apache/access.log nebo /var/log/Apache2/access.log nebo /var/log/httpd/access.log. Pokud protokoly neexistují, zkuste spustit locate access.log access_log.

Pokud nemůžete najít záznam s Gillesova odpověď , můžete zkusit ještě pár věcí.

  • Koukni do /var/log/httpd.
  • Spustit Sudo locate access.log jakož i Sudo locate access_log. Protokoly v mém systému nebyly viditelné kromě kořenového adresáře a soubor byl nazván access_log namísto access.log.
40
Don Kirkby

Server Apache zaznamenává všechny příchozí požadavky a všechny požadavky zpracované do souboru protokolu. Formát přístupového protokolu je vysoce konfigurovatelný. Umístění a obsah přístupového protokolu jsou řízeny směrnicí CustomLog. Výchozí umístění přístupového souboru Apache:

Umístění přístupového souboru RHEL/Red Hat/CentOS/Fedora Linux Apache -

/var/log/httpd/access_log

Umístění přístupového souboru protokolu Debian/Ubuntu Linux Apache -

/var/log/Apache2/access.log

Umístění souboru přístupového souboru FreeBSD Apache -

 /var/log/httpd-access.log

Chcete-li najít přesné umístění souboru protokolu Apache, můžete použít příkaz grep:

# grep CustomLog /usr/local/etc/Apache22/httpd.conf
# grep CustomLog /etc/Apache2/Apache2.conf
# grep CustomLog /etc/httpd/conf/httpd.conf

Ukázkový výstup:

# a CustomLog directive (see below).
#CustomLog "/var/log/httpd-access.log" common
CustomLog "/var/log/httpd-access.log" combined 
25
hector adam

najděte umístění souboru Apache access.log na Debian/Ubuntu Linux

Na mém počítači /etc/Apache2/Apache2.conf ukázal na ${Apache_LOG_DIR} proměnná prostředí namísto samotného adresáře protokolu.

K nalezení skutečného adresáře protokolu byl vyžadován následující (další) krok:

$ grep Apache_LOG_DIR /etc/Apache2/envvars
export Apache_LOG_DIR=/var/log/Apache2$SUFFIX
$

envvars obsahuje výchozí proměnné prostředí pro Apache.

Chcete-li tedy zobrazit přístupový protokol, použijte

$ Sudo tail -f /var/log/Apache2/access.log
7
Dmytro Dzyubak