it-swarm-eu.dev

Jak nastavím proměnné prostředí?

Snažím se na svém počítači nastavit Apache Tomcat a chce, abych nastavil proměnnou prostředí pro CATALINA_HOME. Ví někdo, jak to udělat?

100
jumpnett

V bash můžete nastavit následující proměnné:

export CATALINA_HOME=/opt/catalina

většina ostatních granátů sleduje tuto konvenci, ale ne všechny. Můžete ji nastavit trvale v ~/.profile pro bash (a jako dříve, i jiné náboje mají jiná umístění)

107
Ressu

Proměnné prostředí by již měly fungovat

Pokud používáte balíček Tomcat6 z repozitářů Ubuntu, pak jsou CATALINA_HOME a další proměnné prostředí již nastaveny v /etc/init.d/Tomcat6 spouštěcí skript.

Pokud instalujete Tomcat mimo správce balíčků (doufejme, že v/opt nebo někde mimo spravovaný souborový systém), spusťte Tomcat/bin/startup.sh by měl použít relativní umístění k definování CATALINA_HOME.

Nastavení proměnné prostředí

Pokud z nějakého důvodu stále potřebujete nastavit proměnnou prostředí, můžete otevřít okno terminálu a napsat příkaz:

export CATALINA_HOME=/path/to/the/root/folder/of/Tomcat

Tato proměnná prostředí bude nyní fungovat v tomto okně terminálu, ale pokud otevřete jiné okno nebo odhlášení/přihlášení, toto nastavení ztratíte.

Nastaví proměnnou prostředí jako permanentní

Chcete-li, aby nastavení proměnné prostředí bylo trvalé, můžete definovat několik míst.

Chcete-li si být jisti, že se nastavení načítá, přidejte výše uvedené nastavení do jednoho ze spouštěcího skriptu pro Tomcat:

yourtomcatfolder/bin/startup.sh

yourtomcatfolder/bin/catalina.sh

Poznámka: startup.sh volá catalina.sh. Nastavení byste měli přidat na začátek jednoho z těchto souborů (po jakýchkoli počátečních komentářích)

Standardním způsobem pro proměnné globálního prostředí by bylo přidání položky do /etc/environment (v tomto souboru nepoužíváte export příkazu, protože se nejedná o normální bash skript)

CATALINA_HOME=/path/to/the/root/folder/of/Tomcat

nedoporučuje se

Proměnné prostředí můžete nastavit v konfiguračních souborech bash (příkazový řádek Shell), ale tyto se nedoporučují, protože nejsou vždy vyzvednuty (např. Pokud provozujete server, ke kterému se ke spuštění Tomcat nepřihlásíte): ~/.bashrc | ~/.profile | /etc.bash.bashrc |/etc/profile

26
jr0cket

Chcete-li nastavit trvalé proměnné prostředí v nejnovějších verzích Ubuntu (od 14.04 a výše), přidejte proměnné do /etc/environment. Postupujte podle níže uvedených pokynů,

Otevřete terminál a spusťte

Sudo -H gedit /etc/environment

zadejte své heslo a poté v textovém souboru s výzvou

pak přidejte proměnné jako

ANT_HOME="/opt/ANT/"

Ukázka /etc/environment je uveden níže

PATH="/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games:/usr/local/games"
Java_HOME="/usr/lib/jvm/Java-8-Oracle/"
AXIS2_HOME="/opt/axis2-1.7.4/"
ANT_HOME="/opt/Apache-ant-1.9.7/"

nezapomeňte se odhlásit a znovu přihlásit, abyste povolili proměnné prostředí.

25

Nejlepší místo pro to závisí na tom, jak a kde jste nainstalovali Tomcat, jaké aplikace chcete toto nastavení vyzvednout a jak globální chcete, aby byl rozsah.

Dokumentace Ubuntu o proměnných prostředí popisuje výhody a nevýhody různých možností.

6
McDowell
nano ~/.bashrc

To bude s největší pravděpodobností již obsahovat docela dost dat. Většina definic je zde pro nastavení bash voleb, které se netýkají proměnných prostředí. Proměnné prostředí můžete nastavit stejně jako z příkazového řádku:

export VARNAME=value

ODKAZ

Testoval jsem to na Ubuntu 16.04. Funguje skvěle.

4
Sunny127

Poté, co jsem prošel dokumentací Ubuntu o proměnných prostředí, přišel jsem s následujícím řešením:

##Save & run the following in a Shell script,

export ENVIRON_VAR_NAME = Value
# any other initializations like
export PATH=$PWD:$PATH
bash

Poslední řádek vytvoří podřízený Shell, který zdědí hodnoty Proměnné prostředí od nadřazeného Shell (které byly právě nastaveny).

1
Ashish Sadhwani