it-swarm-eu.dev

Přejmenování štítku textového pole Název

Přidání nových polí vám umožní určit popisek pole, ale pole Název ne. Ve skutečnosti tam jen sedí nahoře a působí vysoko a mocně. Chci jen změnit štítek titulu na něco jako Your name ale zachovat název stroje. Má někdo nápad, jak to udělat?

10
enchance

Přejít na typ obsahu, budete mít seznam typů obsahu vašeho webu. V části Operace klikněte na Upravit pro typ obsahu, který chcete změnit název. Pod Submission form settings můžete změnit označení „Název pole“

17
15dk51

V souboru template.php ve složce motivu použijte themename_preprocess_field.

function themename_preprocess_field(&$variables, $hook) { 

    if($element['#field_name'] == 'field_xyz') {
      $variables['label'] = "your label name";
    } 

}
4
Mahipal Purohit