it-swarm-eu.dev

Jak najdu, jaký ovladač videa se v mém systému používá?

Chtěl bych vyzkoušet jiný ovladač zobrazení videa, ale nejsem si jistý, který z nich právě používám.

Jaký je jednoduchý způsob, jak zjistit, jaký ovladač můj systém v současné době používá?

200
belacqua

Spustit lshw -c video a hledejte řádek s „konfigurací“. Načtený ovladač je předponou "driver =". Příklad výstupu:

 * -zobrazení 
 popis: VGA kompatibilní řadič 
 produkt: Core Processor Integrated Graphics Controller 
 Prodejce: Intel Corporation 
 Fyzické id: 2 
 informace o sběrnici: pci @ 0000: 00: 02.0 
 verze: 02 
 šířka: 64 bitů 
 hodiny: 33MHz 
 možnosti: vga_controller bus_master cap_list rom 
 konfigurace: driver = i915 latence = 0 
 zdroje: irq: 45 paměť: fd000000-fd3fffff paměť: d0000000-dfffffff ioport: 1800 (velikost = 8)

Pokud chcete více informací o načteném ovladači, spusťte modinfo . Výstup modinfo i915:

filename:    /lib/modules/2.6.35-24-generic/kernel/drivers/gpu/drm/i915/i915.ko
license:    GPL and additional rights
description:  Intel Graphics
author:     Tungsten Graphics, Inc.
license:    GPL and additional rights
... stripped information for saving space ...
depends:    drm,drm_kms_helper,video,intel-agp,i2c-algo-bit
vermagic:    2.6.35-24-generic SMP mod_unload modversions 

Všimněte si, že modinfo pracuje na názvech souborů a aliasech, nikoli na názvech modulů. Většina modulů bude mít stejný název pro název modulu a název souboru, ale existují výjimky. Jedním z nich je nvidia.

Dalším způsobem použití těchto příkazů k zobrazení názvu souboru ovladače by bylo:

modinfo -F filename `lshw -c video | awk '/configuration: driver/{print $2}' | cut -d= -f2`

Po načtení zobrazí příkaz lsmod modul nvidia, jak je načten. modinfo nvidia dojde k chybě. Proč? Protože neexistuje modul s názvem „nvidia“, jedná se pouze o alias. K vyřešení aliasu můžete použít modprobe --resolve-alias nvidia. Nebo získat celý modinfo jedním příkazem:

modinfo $(modprobe --resolve-alias nvidia)
187
Lekensteyn

Následující příkaz můžete použít k zobrazení aktuálně používaného ovladače jádra vga:

lspci -nnk | grep -i vga -A3 | grep 'in use'

Příklad výstupu pro grafickou kartu ATI/AMD:

 • pokud je použit ovladač open source Radeon :

  Kernel driver in use: radeon
  
 • pokud je použit vlastní ovladač Fglrx :

  Kernel driver in use: fglrx_pci
  

Kompletní výstup s lspci -nnk | grep -i vga -A3

01:00.0 VGA compatible controller [0300]: Advanced Micro Devices [AMD] nee ATI Mobility Radeon HD 2400 [1002:94c9]
  Subsystem: Toshiba America Info Systems Device [1179:ff00]
  Kernel driver in use: fglrx_pci
  Kernel modules: fglrx, radeon

Dostupné moduly jádra, které můžete vidět pomocí lspci -nnk | grep -i vga -A3 | grep 'Kernel modules':

Kernel modules: fglrx, radeon

Poznámka: Toto nefunguje v každém případě !

Pro grafický adaptér VGA SiS 65x/M650/740 PCI/AGP VGA neexistuje řádek „Používá se ovladač jádra“:

lspci -nnk | grep -i vga -A2
01:00.0 VGA compatible controller [0300]: Silicon Integrated Systems [SiS] 65x/M650/740 PCI/AGP VGA Display Adapter [1039:6325]
  Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Device [1043:1612]
  Kernel modules: sisfb

a dostupný modul jádra sisfb není načteným ovladačem, protože lsmod | grep sisfb nemá žádný výstup (sisfb je na černé listině). V tomto případě také Sudo lshw -c video | grep Konfiguration nefunguje. Výstup je:

  Konfiguration: latency=0

bez jakýchkoli informací o řidiči.

89
BuZZ-dEE

Vyzkoušel jsem mnoho způsobů bez úspěchu, ale na mě to fungovalo (Ubuntu 12.10):

/usr/lib/nux/unity_support_test --print

Jedním z důvodů je to, že mám kartu Nvidia Optimus, což ztěžuje situaci, takže jsem před příkaz přidal optirun.

3
yksikerta
hwinfo --gfxcard

Vyhledejte řádek začínající slovy „Driver:“ Možná budete muset nejprve nainstalovat balíček hwinfo.

3
jarno

Nejlepší informace, které jsem dosud viděl, jsou na nouveau wiki. Může také pomoci s kartami, které nejsou nvidia: https://nouveau.freedesktop.org/wiki/Optimus/

Tohle je xrandr --listproviders a Sudo cat /sys/kernel/debug/vgaswitcheroo/switch. Mnoho dalších užitečných informací o tom, jak řídit výkon, výstupy a vykládku atd.

2
akostadinov

Otevřete terminál a zadejte:

Sudo apt-get install sysinfo

Jedná se o šikovný malý program, který vám poradí vše, co potřebujete vědět o svém počítači.

0
LinuxPCplus