it-swarm-eu.dev

Jak nainstalovat NVIDIA.run?

Mám grafickou kartu Nvidia Ge force Ge6150 SE. Používám Ubuntu 12.04. Když se pokusím nainstalovat soubor .run, selže. Zobrazuje zprávu takto:

Pokusil jsem se ho nainstalovat po odinstalaci starého ovladače.still stejnou zprávu. Zde je soubor protokolu:

nvidia-installer log file '/var/log/nvidia-installer.log'
creation time: Mon Jun 11 05:46:17 2012
installer version: 295.53

PATH: /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games

nvidia-installer command line:
  ./nvidia-installer

Using: nvidia-installer ncurses user interface
-> The file '/tmp/.X0-lock' exists and appears to contain the process ID '1062' of a >runnning X server.
ERROR: You appear to be running an X server; please exit X before installing. For >further details, please see the section INSTALLING THE NVIDIA DRIVER in the README >available on the Linux driver download page at www.nvidia.com.
ERROR: Installation has failed. Please see the file '/var/log/nvidia-installer.log' >for details. You may find suggestions on fixing installation problems in the README >available on the Linux driver download page at www.nvidia.com.

ale žádný takový soubor není zobrazen ve správci procesů.

153
Kiranraj

Jako chybové stavy stále používáte server X. K této chybě dochází, když se pokusíte nainstalovat Nvidia .run soubory při přihlášení.

jistěte se, že jste odhlášeni.

 1. Udeřil Ctrl+Alt+F1 a přihlaste se pomocí svých přihlašovacích údajů.
 2. zabijte aktuální relaci X serveru zadáním Sudo service lightdm stop nebo Sudo lightdm stop
 3. Zadejte runlevel 3 zadáním Sudo init 3
 4. Nainstalujte si *.run soubor.
  1. přejdete do adresáře, do kterého jste soubor stáhli, například zadáním cd Downloads. Pokud je v jiném adresáři, jděte tam. Zkontrolujte, zda soubor vidíte při psaní ls NVIDIA*
  2. Vytvořte soubor spustitelným pomocí chmod +x ./your-nvidia-file.run
  3. Spusťte soubor pomocí Sudo ./your-nvidia-file.run
 5. Po dokončení instalace může být nutné restartovat počítač. Pokud ne, spusťte Sudo service lightdm start nebo Sudo start lightdm pro opětovné spuštění X serveru.
 6. Stojí za zmínku, že při instalaci tímto způsobem budete muset provést kroky po každé aktualizaci jádra.
127

Nainstaloval jsem nejnovější ovladače nvidia touto metodou:

Sudo add-apt-repository ppa:ubuntu-x-swat/x-updates
Sudo apt-get update
Sudo apt-get install nvidia-current

Funguje to dobře s jednotou 3d. Děkuji všem.

24
Kiranraj

Při spuštění v terminálu přidejte příznak --no-x-check:

Sudo ./NVIDIAxxxx.run --no-x-check
16
user179092

Měl jsem stejný problém s instalací ovladače pro starý GeForce 9800 GT v Ubuntu 14.04-2. Bylo to NVIDIA-Linux-x86_64-340.76.run

Přepnul jsem na tty1 pomocí Ctrl + Alt + F1 a také zastavil lightdm služby a při spuštění spustitelného souboru došlo ke stejné chybě.

K vyřešení problému jsem se dostal do složky/tmp a vymazat soubor .X0-lock.

Uvidíte jej pouze v případě, že používáte ls -la, protože je ve výchozím nastavení skrytá složka (proto má před jménem tečku)

cd /tmp
rm -rf .X0-lock

Po smazání této složky a spuštění NVIDIA-Linux-x86_64-340.76.run byla nainstalována v pořádku.

5
Juan P

Ubuntu 16.04 s Quadro 4000 potvrdil, že tato metoda funguje:

Sudo apt-get update
Sudo apt-get install nvidia-375

Všimněte si, že nepoužívám nvidia-current, když jsem stáhl spouštěcí soubor z NVIDIA a jeho verze je 375,66

2
Pokamy

Tato instrukce funguje skvěle pod serverem Ubuntu 12.04 s ubuntu desktopem pro nvidia 8400GS PCI 512MB, stačí před instalací odinstalovat všechny předchozí verze výchozích verzí pod Ubuntu jako 173 atd. Nebo jakékoli jiné, jinak dojde ke konfliktu nebo selhání. Postupujte podle těchto pokynů pro běhoun + přečtěte si informace o instalaci z vašeho vzoru karty v mém případě nejnovější verzi ovladače 319.23, viz odkaz níže:

http://us.download.nvidia.com/XFree86/Linux-x86/319.23/README/installdriver.html

2
user162663

Co pro mě fungovalo:

Sudo killall Xorg

a musel jsem to spustit několikrát, dokud jsem nedostal zprávu

Xorg: nebyl nalezen žádný proces.

Pak jsem si jistý, že X server je zastaven.

1
Xin

Tuto chybu jsem dostal, když zastavil X server, abychom nainstalovali CUDA. Můj systém je Ubuntu 16.04 a nainstaloval jsem CUDA 8.0 z runfile. Opravil jsem to jen upgradem mého systému. Když se zobrazí chybová zpráva, stiskněte kombinaci kláves Ctrl + Alt + F1, přihlaste se pomocí svého účtu a spusťte dva následující příkazy:

Sudo apt-get update

a

Sudo apt-get dist-upgrade

Poté Sudo reboot mělo by to fungovat dobře.

0
Hung Nguyen Manh

vytvoření souboru protokolu nvidia-installer '/var/log/nvidia-installer.log' čas vytvoření: Po 11. června 05:46:17 2012 instalační verze: 295.53

PATH: /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games

nvidia-installer command line: ./nvidia-installer

Použití: nvidia-installer ncurses uživatelské rozhraní -> Soubor '/tmp/.X0-lock' existuje a zdá se, že obsahuje ID procesu '1062'>> runnning X serveru. CHYBA: Zdá se, že používáte X server; před instalací ukončete X. Další podrobnosti najdete v části INSTALACE OVLADAČE NVIDIA na stránce README>), která je k dispozici na stránce pro stažení ovladačů systému Linux na adrese www.nvidia.com. CHYBA: Instalace selhala. Viz soubor '/var/log/nvidia-installer.log'> pro podrobnosti. Návrhy ohledně řešení problémů s instalací najdete na stránce README>>, která je k dispozici na stránce ke stažení ovladačů systému Linux na adrese www.nvidia.com .

Zabíjení X server

Jak je uvedeno v protokolu, proces ID 1062 je příčinou X serveru.

Kill 1062

zabije tento proces a poté bude instalace ovladače NVIDIA probíhat hladce.

0
Newton

Měl jsem stejný problém s Ubuntu 18.04, takže za účelem vyřešení tohoto problému jsem odstranil soubor zámku.

cd /tmp
ls -a
Sudo rm -rf .X1-lock

Pak můžete nainstalovat ovladač Nvidia. Doufám, že to pomůže ubuntu 18.04 uživatelům to je zkopírováno z @ Juan P

0
Dhiren Hamal

Zkuste to :

 • Lis Alt+F1, poté se přihlaste.

 • Spustit Sudo telinit 3 (pokud to nefunguje, zkuste /sbin/telinit 3). Zkontrolujte, zda je změněna na úroveň 3 pomocí úrovně runlevel, která by měla vydávat něco jako 5 3, což znamená, že aktuální úroveň spuštění je 3 a dříve, než byla 5.


Pokud to nepomůže, zkuste:

ps ax | grep X

Ve výstupu byste viděli číslo PID procesu X, takže byste jej měli zabít pomocí Sudo kill -9 number kde number je číslo PID procesu.

0
user244991

Pokud jste na Ubuntu 16 provedli lightdmstop a telinit 3, ale X server je stále spuštěn (bude mít řetězec „failafe“ v příkazovém řádku procesu v ps), zkuste to. Stiskněte klávesu Alt-F2 (možná vyzkoušejte jiné klávesy F pro jiné konzoly) a zjistěte, zda se zobrazí grafické dialogové okno, které říká něco o nízkém grafickém režimu.

Pro mě to mělo řadu možností, z nichž jedna měla jít do konzole. Vybral jsem si to a server X se konečně zastavil, abych mohl nainstalovat ovladač ze spouštěcího souboru Nvidia.

0
Doren85

Dnes jsem měl nainstalovánu závěsnou instalaci ovladače 3.19, protože jsem neodstranil stávající ovladač 3.13. Použil jsem:

apt-get remove nvidia*

zbavit se všech existujících souborů

telinit 3
sh NVI*.run

Úspěch. Už jsem měl nainstalován DKMS a program ovladače se zeptal, zda by měl používat DKMS, takže se nemusíte starat o upgrade jádra.

0
oldrocker99

Vyzkoušel jsem všechny tyto věci a žádná z nich pro mě nepracovala, protože jsem neustále dostával chybu Stop: Neznámá instance, když jsem běžel „Sudo stop lightdm“. Nakonec jsem x server zabil tím, že jsem šel do protokolu lightdm a našel jeho procesní číslo a pak to zabil takto:

 1. cd/var/log/lightdm

 2. otevřete soubor .log (možná budete muset použít Sudo)

 3. hledejte v souboru něco, co říká „spouštěcí proces 'číslo procesu'“

 4. Sudo kill -9 'číslo procesu'

Hodně štěstí!

0
joe

Pokud máte NVIDIA .run soubor

 1. Pamatujte si (nebo si zapište) složku, do které jste ji uložili!
 2. Vytvořte soubor .run spustitelný pomocí

  Right click > Properties > Permissions> Allow executing file as program

  nebo z příkazového řádku s:

  chmod u+x NVIDIA-blabla.run

 3. Odhlásit se

 4. Lis Ctrl+Alt+F1 vstoupit do virtuální konzole a přihlásit se k ní

 5. Zabijte X-server pomocí

  Sudo service lightdm stop nebo Sudo lightdm stop

 6. Sudo /path/to/the/file/NVIDIA-blabla.run

 7. Postupujte podle pokynů v instalačním programu

 8. Sudo service lightdm start nebo Sudo lightdm start

 9. Lis Ctrl+Alt+F7 pro přihlášení do grafického režimu

 10. Pokud to nefunguje, vraťte se zpět do virtuální konzole a restartujte/vypněte, např.

  Sudo reboot now

0
Noidea

Chci zde přidat svou odpověď, protože jsem nemohl nainstalovat ovladač NVidia, nemohl jsem pracovat a nemohl jsem jej nainstalovat v bezpečném režimu root Shell. Zde jsem udělal kombinaci dvou odpovědí:

NOTE : Před tím se ujistěte, že ovladač NVidia je již stažen a je v přístupném adresáři.

Pro ilustraci mám NVIDIA GEFORCE GTX 750 TI a pro mě pracoval následující: Instalace generického ovladače Nvidia bude fungovat, postupujte takto:

Sudo add-apt-repository ppa:ubuntu-x-swat/x-updates
Sudo apt-get update
Sudo apt-get install nvidia-current 

Nyní se v Ubuntu nebudete moci dostat přes přihlašovací obrazovku, ale to je v pořádku. Restartujte počítač a po zobrazení obrazovky přihlášení přejděte na tty1 [ctrl + alt + f1]. Nyní proveďte následující příkazy:

Sudo service lightdm stop
cd <path/to/NVIDIA>
Sudo sh ./NVIDIA*

Postupujte podle pokynů a violy. Po restartu by všechno mělo fungovat dobře a dandy.

0
Klik