it-swarm-eu.dev

Jaké jsou důsledky ponechání hodnoty TTL názvu domény na nízké hodnotě

Můj hostitel doporučuje snížit hodnotu TTL mé domény před provedením změn DNS a poté navrhuje, abych je zvýšil po dokončení změn. Jaké jsou negativní důsledky ponechání hodnot nízkých?

7
binaryorganic

Nastavení TTL ("Time To Live") říká klientům DNS, jak dlouho mohou ukládat do mezipaměti výsledky svých dotazů DNS - pokud nastavíte příliš nízkou hodnotu (například na 1 sekundu) zatížení vašeho serveru DNS se dramaticky zvýší, jakmile původní TTL vyprší (tj. pokud je váš TTL nastaven na "3600", ale změníte jej na "1", pravděpodobně vidět zvýšení počtu dotazů DNS po hodině).

2
danlefree