it-swarm-eu.dev

AJAX Nástroj pro návrh klíčových slov

Existuje nějaký JavaScript, který poskytuje nástroj pro návrh klíčových slov založený na AJAX založený na nějakém existujícím textu?

Například Yahoo nabízí Nástroj pro extrakci klíčových slov , ale kvůli politice JavaScriptu napříč doménami v prohlížečích není možné poskytnout čistě JavaScriptovou verzi tohoto.

Pokud web nabídl knihovnu pro zahrnutí, která by poté provedla dotaz, přerušilo by to omezení napříč doménami.

Existuje taková služba?

3
Metalshark

Jsem trochu nejasný, co se týče konečného použití, proč specifikujete AJAX, ale podívejte se na Zemanta , které poskytuje API pro zasílání textu, na který můžete hledat zajímavé kontextové informace. Zde jsou dokumenty Zemanta .

Je to druh věcí, které hledáte?

2
artlung

No, za to, co stojí za to, můžete vytvořit skript na straně serveru, který slouží jako prostředník. Váš požadavek AJAX pošle příslušný text do vašeho skriptu, pak váš skript provede totožnou žádost Yahoo a výsledky předá zpět.

1
dmsnell