it-swarm-eu.dev

Jak si pamatovat rozdíl mezi du a df?

du a df dělají docela podobné věci, a tak vždycky zjistím, že píšu špatnou.

Myslím, že kdybych věděl, co znamená „du“ a „df“, mohlo by to usnadnit zapamatování, které použít.

Jakým způsobem lze mezi těmito dvěma způsoby rozlišit, abych si vzpomněl, který postup?

43
Cory Klein

du == Využití disk. Prochází stromem adresářů a počítá velikost součtu všech souborů v tomto adresáři. Nemusí vydávat přesné informace kvůli možnosti nečitelných souborů, pevných odkazů ve stromu adresářů atd. Zobrazí informace o konkrétním požadovaném adresáři. Přemýšlejte, "Kolik místa na disku tyto soubory používají?"

df == bez disk. Dívá se na použité bloky přímo v metadatech souborového systému. Z tohoto důvodu se vrací mnohem rychleji než du, ale může zobrazovat pouze informace o celém disku/oddílu. Přemýšlejte, „Kolik volného místa na disku mám?“

63
rush