it-swarm-eu.dev

Přesuňte domovskou složku na druhou jednotku

V počítači mám 2 jednotky HDD. V tuto chvíli je druhý pohon namontován jako /media/storage.

Jak mohu přesunout svá uživatelská data z /home to /media/storage/home?

Mohu tam jen přesunout data a pak je jednoduše vrátit zpět?

66
Stann

Pokud chcete pouze přesunout svůj domovský adresář, tj. / home/vaše-uživatelské jméno, jednoduše zkopírujte svůj domovský adresář do jiného oddílu a pak použijte System-> Administration-> Users & Groups k otevření dialogu uživatelských nastavení. Kliknutím na ikonu klíčů se ověříte

alt text

Poté vyberte uživatele, kterého chcete změnit, a klikněte na Vlastnosti, přejděte na kartu Upřesnit

alt text

změňte domovský adresář na nový adresář, tj. adresář, který jste zkopírovali do jiného oddílu.

31
binW

Přesouvání HOME z příkazového řádku

Abychom se vyhnuli vedlejším efektům při práci v grafickém prostředí, měli bychom provést všechny akce, abychom přesunuli HOME z terminálu s Ctrl+Alt+F1.

Nový oddíl dočasně připojte:

Sudo mkdir /mnt/tmp
Sudo mount /dev/sdb1 /mnt/tmp

za předpokladu, že / sdb1 je nový oddíl pro HOME

Zkopírujte HOME do nového umístění:

Sudo rsync -avx /home/ /mnt/tmp

Poté můžeme nový oddíl připojit jako HOME

Sudo mount /dev/sdb1 /home

aby byla zajištěna přítomnost všech dat. Nejjednodušší je odstranit staré /home v tomto bodě (můžete to udělat později, ale pak budete muset spustit živý systém, abyste viděli starý domov):

Sudo umount /home #unmount the new home first!
rm -rf /home/* #deletes the old home

Udělejte HOME trvalým

Potřebujeme znát UUID nového oddílu pro položku fstab vidět z:

Sudo blkid

Poznamenejte si nebo zkopírujte/vložte správné UUID, pomocí kterého můžete upravit svůj fstab

Sudo nano /etc/fstab  #or any other editor

a na konec přidejte následující řádek:

UUID=<noted number from above>  /home  ext4  defaults  0 2

Zde si vyberte vhodný souborový systém, např. ext3 pokud je formátován ext3

Restartujte

Po restartování, vaše /home spočívá na nové jednotce, která má dostatek místa.

86
Takkat

Oficiální podrobný postup je zde na wiki nápovědě Ubunt


Najděte UUID oddílu

Sudo blkid

Nastavte Fstab

Sudo -H gedit /etc/fstab 

a přidejte do nich tyto řádky

UUID=????????  /media/home  ext4  defaults  0 2 

a nahradit ???????? s číslem UUID zamýšleného /home oddíl.

Uložte a zavřete soubor fstab a zadejte následující příkaz:

Sudo mkdir /media/home

Kopírovat /home do nového oddílu

Sudo rsync -aXS --progress --exclude='/*/.gvfs' /home/. /media/home/.

Zkontrolujte, zda kopírování fungovalo

Sudo diff -r /home /media/home -x ".gvfs/*"

Poznámka: Můžete také očekávat, že uvidíte některé chyby o souborech, které nebyly nalezeny. Důvodem jsou symbolické odkazy, které odkazují na místa, která v současné době neexistují (ale budou fungovat po restartování počítače). Můžete je ignorovat - ale podívejte se na cokoli jiného.

Příprava fstabu na spínač

Sudo -H gedit /etc/fstab

a nyní upravte řádky, které jste přidali dříve, změňte /media/home část jednoduše říct /home, aby to vypadalo takto:

UUID=????????  /home  ext4  defaults   0 2 

Přesouvání /home do /old_home

cd / && Sudo mv /home /old_home && Sudo mkdir /home

Restartujte nebo znovu připojte vše

Restartujte nebo připojte vše s tímto:

Sudo mount -a
15
Steve

Vskutku. je to skvělý způsob, jak snadno změnit umístění domovského adresáře konkrétního uživatele. Při čtení otázky jsem pochopil, že by to bylo pro adresář/home po celém světě. V tomto případě byste mohli vytvořit oddíl na druhém zařízení, ručně přesunout všechny soubory tam a pak změnit zařízení pro bod připojení v souboru/etc/fstab samotném

7
jfmessier

ok, jediný způsob, jak jsem zjistil, že to bude fungovat, je vytvořit jiného uživatele, dát mu oprávnění administrátora, odhlásit hlavní id, přihlásit se s novým id a poté použít příkaz usermod.

2
user11450

Úkol:

 • Zkontrolujte dostupnost a formátujte dva pevné disky: „WD Purple“ a „WD Gold“.
 • Připojte dva pevné disky k systému souborů Ubuntu.
 • Přesuňte složku HOME na HDD „WD Gold“.

Související odkazy:

Formátování disků

Připojte všechny potřebné SATA a napájecí kabely k HDD. Načíst Ubuntu. Stiskněte klávesnici a zadejte „Disky“. Otevře se obslužný program „Disky“: enter image description here

V tomto nástroji můžete naformátovat pevné disky do systému souborů Ext4. Jinak pro formátování disků použijte příkazy:

 1. fdisk (man fdisk);
 2. parted (muž parted);
 3. mkfs (muž mkfs)

Například, ale nejsem si jistý, s parametry, protože použité GUI "disky":

Sudo mkfs.ext4 -L purple /dev/sdb # not sure with parameters
Sudo mkfs.ext4 -L gold  /dev/sdc # not sure with parameters

Mějte na paměti, že formátování odstraní vše na cílovém pevném disku . Tento krok můžete přeskočit, pokud jsou na pevném disku data a nechcete je ztratit.

Pomalé formátování by mělo trvat hodně času: od 16 do 20 hodin pro 4TB disk.

Trvale připojte disky

# Press CTRL+ALT+T and open a console.
# Check your /dev/sdb and /dev/sdc discs are visible:
lsblk
# Create directories for the new HDD WD Purple and WD Gold
Sudo mkdir /hdd_purple
Sudo mkdir /hdd_gold # temporary directory
# Temporary mount to the new mount point
Sudo mount /dev/sdb1 /hdd_purple
Sudo mount /dev/sdc1 /hdd_gold
# Unmount drives
Sudo umount /dev/sdb1
Sudo umount /dev/sdc1

# Configuration file /etc/fstab has list of all partitions that will be mounted at boot.
# 1. Show and copy UUID of the HDD with this command:
Sudo blkid
# My data is:
#   /dev/sdb1: LABEL="purple" UUID="6ce9ec1f-3bf5-420f-8502-1b4f55f2fc60" TYPE="ext4" PARTUUID="a14c8357-a8ce-42e4-9772-64ccfad3e226"
#   /dev/sdc1: LABEL="gold" UUID="1d049c7c-4565-480b-a181-2459e8ff8c1b" TYPE="ext4" PARTUUID="4c691b21-b4e3-4dab-ab91-d7bf7272b2b5"
# Make a backup of that file to be able to revert changes.
Sudo cp /etc/fstab /etc/fstab.2018.11.29.bak
# 2. Add a new partitions by editing /etc/fstab file as root:
Sudo nano /etc/fstab
# 3. At the bottom of fstab file add 2 lines similar to this:
UUID=6ce9ec1f-3bf5-420f-8502-1b4f55f2fc60  /hdd_purple  ext4  defaults      0 2
UUID=1d049c7c-4565-480b-a181-2459e8ff8c1b  /hdd_gold   ext4  defaults      0 2
# Your UUID have to be different!
# Write the file with keys <Ctrl+O> then <Return>. Quit the editor with <Ctrl+X>.
# If you have Midnight Commander running, then save before quitting with <Ctrl+X>,
# because <Ctrl+O> will switch from nano editor to your MC.

# To see if the drive is mounted correctly we can simulate the mount process at boot with:
Sudo mount -a

Přesouvání HOME z příkazového řádku

# To avoid side effects while working in a graphical, environment
# we should perform all actions to move HOME from a terminal with Ctrl+Alt+F3.

# Press <Ctrl+Alt+F3> and swidth to console mode.
# Login in the console mode.

# Copy HOME to the new location:
Sudo rsync -avx /home/ /hdd_gold

# Delete everything in the HOME directory.
# Be careful with this command, make sure you have a backup.
rm -rf /home/*

# Make HOME permanent -- edit /etc/fstab configuration file
Sudo nano /etc/fstab
# Change string
UUID=1d049c7c-4565-480b-a181-2459e8ff8c1b /hdd_gold ext4 defaults 0 2
# to string
UUID=1d049c7c-4565-480b-a181-2459e8ff8c1b /home   ext4 defaults 0 2
# /hdd_golds change to /home directory

# After a reboot, your /home resides on the new drive having plenty of space.
Sudo reboot
0
FooBar167