it-swarm-eu.dev

Je možné získat základní výpis běžícího procesu a jeho tabulku symbolů?

Je možné získat gdb nebo použít nějaké jiné nástroje k vytvoření jádra výpisu běžícího procesu a jeho tabulky symbolů? Bylo by skvělé, kdyby existoval způsob, jak toho dosáhnout bez ukončení procesu. 

Pokud je to možné, jaké příkazy byste použili? (Snažím se to udělat v Linuxu)

50
Readonly
[.]] gdb -pid = 26426 
 (gdb) gcore [.]. Uložené jádro souboru.26426 
 (gdb) detach 
60
DustinB

Nebo spusťte gcore $(pidof processname).

To má výhodu (přes spuštění gdb a vydávání příkazů CLI), které připojíte a odpojíte v nejkratším možném čase. 

51
Alex Zeffertt

Příkaz generate-core-file v gdb můžete použít k vygenerování jádrového výpisu běžícího procesu.

0
Dev

Poznámka: Následující metoda ukončí běžící proces a vyžaduje také symboly.

K běžícímu procesu můžete odeslat jeden z následujících signálů (s akcí = jádro):
Z: http://man7.org/linux/man-pages/man7/signal.7.html

    Signal   Value   Action  Comment
    ──────────────────────────────────────────────────────────────────────
    SIGHUP    1    Term  Hangup detected on controlling terminal
                   or death of controlling process
    SIGINT    2    Term  Interrupt from keyboard
    SIGQUIT    3    Core  Quit from keyboard
    SIGILL    4    Core  Illegal Instruction
    SIGABRT    6    Core  Abort signal from abort(3)
    SIGFPE    8    Core  Floating point exception
    SIGKILL    9    Term  Kill signal
    SIGSEGV   11    Core  Invalid memory reference
    SIGPIPE   13    Term  Broken pipe: write to pipe with no
                   readers
    SIGALRM   14    Term  Timer signal from alarm(2)
    SIGTERM   15    Term  Termination signal
    SIGUSR1  30,10,16  Term  User-defined signal 1
    SIGUSR2  31,12,17  Term  User-defined signal 2
    SIGCHLD  20,17,18  Ign   Child stopped or terminated
    SIGCONT  19,18,25  Cont  Continue if stopped
    SIGSTOP  17,19,23  Stop  Stop process
    SIGTSTP  18,20,24  Stop  Stop typed at terminal
    SIGTTIN  21,21,26  Stop  Terminal input for background process
    SIGTTOU  22,22,27  Stop  Terminal output for background process

Jako tak:
kill <signal> <pid>

A jakmile budete mít jádro, můžete otevřít v gdb spolu se souborem symbolů.

0
brokenfoot