it-swarm-eu.dev

Jak změníte heslo root v Debianu?

Chci změnit heslo, které jsem přiřadil root na mém webovém serveru Debianu, na něco delšího a bezpečnějšího.

Jak to udělám? Nezapomněl/ztratil jsem aktuální heslo, chci ho jen změnit.

48
Paul D. Waite

Ah, použijte program passwdjako root :

Sudo passwd root

Nebo, pokud již běžíte jako root (což by nemělo být), jen:

passwd

Argument root lze vynechat, protože při spuštění passwd se výchozí uživatel nastaví jako výchozí (což je root, protože pouze root může změnit heslo root).

80
Paul D. Waite

Pokud budete dělat hodně správy příkazového řádku, možná bude užitečné podívat se na manuálové stránky pro usermod (8), chfn (1), chsh (1), passwd (1), kryptu ( 3), gpasswd (8), groupadd (8),

5
Phil Lello