it-swarm-eu.dev

dotaz najít nejbližší menší datum

Mám stůl s cenami. každá sazba má efektivní počáteční datum. (datum ukončení jakékoli sazby vyplývá z existence záznamu s novějším účinným počátečním datem.) Mám také tabulku s činnostmi. Každá aktivita nastává k datu.

Jaký je nejlepší způsob, jak sladit aktivitu s mírou platnou k tomuto datu?

(Bohužel nemám schopnost upravovat strukturu dat, takže přidávání explicitního data ukončení sazby je pryč.)

rates:
StartDate Rate
9/1/2010  17.00
10/1/2010  18.70
11/1/2010  20.00

Activities:
WorkCenter ActionDate Hours
WC1     9/30/2010  10
WC1     10/1/2010  5
WC2     10/30/2010 8
WC2     11/3/2010  9

Desired result:
Workcenter ActionDate  Hours  Rate  Cost(=rate*hours)
WC1     9/30/2010  10   17.00  170.00
WC1     10/1/2010  5    18.70  93.50
WC2     10/30/2010 8    18.70  149.60
WC2     11/3/2010  9    20.00  180.00
8
Hellion
SELECT 
  a.WorkCenter
 , a.ActionDate
 , a.Hours
 , r.Rate
 , r.Rate * a.Hours AS Cost
FROM 
  Activities AS a
 JOIN
  Rates AS r
   ON r.StartDate = 
     ( SELECT MAX(StartDate)
       FROM Rates 
       WHERE StartDate <= a.ActionDate
     ) ;

nebo GROUP BY řešení:

SELECT 
  a.WorkCenter
 , a.ActionDate
 , a.Hours
 , r.Rate
 , r.Rate * a.Hours AS Cost
FROM 
  Activities AS a
 JOIN
  ( SELECT 
     a.ActionDate
    , MAX(r.StartDate) AS StartDate
   FROM 
     Activities AS a
    JOIN
     Rates AS r
      ON r.StartDate <= a.ActionDate
   GROUP BY a.ActionDate
  ) AS grp
   ON grp.ActionDate = a.ActionDate
 JOIN
  Rates AS r
   ON r.StartDate = grp.StartDate ;
11
ypercubeᵀᴹ