it-swarm-eu.dev

přátelská verze formátů data

Uživatelé mé aplikace mají možnost zvolit si své preferované formát data mezi:

 • dd/mm/rrrr
 • mm/dd/rrrr
 • rrrr-mm-dd

První (který má vzor Java pattern dd/MM/yyyy) produkuje 31/12/2011.

Rozhodl jsem se, že přátelštější verzí tohoto formátu (konkrétně pro e-mailová oznámení) je vzor E dd MMM yyyy které produkuje Tue 11 Jan 2011.

Potřebuji pomoc při zjišťování verze „přátelské k e-mailu“ pro další 2 verze (2. a 3d).

Například pro poslední verzi je přijatelné jednoduše použít E yyyy MMM dd které bude produkovat Tue 2011 Jan 11? Je to čitelné?

22
cherouvim

Pro druhou verzi bych použil E MMM dd yyyy. Výsledkem bude „Út 11. ledna 2011“.

Byl bych v pokušení nechat poslední formát sám. Jedním z důvodů pro výběr formátu rok/měsíc/den je usnadnění třídění dat podle data. Přidáním denního jména na začátek tohoto a změněním čísla měsíce na jméno se tato schopnost třídění zruší.

Pokud potřebujete ukázat jméno a řazení není problém, pak něco jako

11. ledna 2011 (úterý)

jak navrhuje ICR v komentářích, může fungovat.

10
ChrisF

Předpokládám, že by si uživatelé vybrali formát data na základě krátkého formátu, který je v jejich regionu nejběžnější.

Proto byste měli vybrat dlouhý formát, který se běžně používá ve stejných oblastech, kde je krátký formát oblíbený.

UK: dd/mm/rrrr -> úterý 7. prosince 1941

USA: mm/dd/rrrr -> 7. prosince, 1941

Japonsko: rrrr-mm-dd -> 1941 7. prosince úterý

Nejsem odborník na lokalizaci, mám výše uvedené formáty přímo z Wikipedie:
http://en.wikipedia.org/wiki/Calendar_date

Nejlepší přístup by bylo požádat uživatele přímo a zjistit, co by v každém případě očekávali. Také byste měli zvážit nechat je vybrat tento formát stejným způsobem, jakým si zvolí krátký formát.

8
jColeson

Souhrn

 • použijte číselné formáty, RRRR-MM-DD je nejlepší mezinárodní formát data
 • pokud internalizace není problém, použijte čitelný formát
 • použijte (HTML5) <time> pokud je to možné
 • zkuste se vyhnout použití data k předávání komplikovaných informací

Nejlepší způsob, jak se zastřelit do nohy, je napsat 01/02/03 , což může být docela dost věcí: 1. února 2003 (evropský styl), 2. Leden 2003 (USA styl), nebo 3. února 2001. Formáty jako 01/02/2003 řeší část problému, ale ne všechno (viz rozdíl ve stylu USA a EU).

Máte pak problémy s internacionalizací, něco jako měsíc srpen nemůže být bezpečně najat na Aug a očekávat, že lidé z neanglických zemí pochopí; což znamená psát něco jako 01.08.2003. Viz wikipedia seznam jmen pro srpen pro nějaké vysvětlení. Používáním čísel místo jmen se tomuto problému vyhnete; to však vyvolává problém nad dvojznačností mezi měsícem, dnem a rokem.

Pokud máte v úmyslu potěšit každého, nejlepší alternativou je použití standardu ISO, který je RRRR-MM-DD obvykle (Doporučuji vyhnout se exotickým varianty standardu). Pokud nic jiného nepoužíváte pro mezinárodní publikum něco, co je mezinárodní standard; datum je také obtížné zaměnit, i když není spolehlivé.

Pokud internalizace není problém (tj. Usilujete o konkrétní jazyk; psaní e-mailu, článku atd.), Jednoduše napište čitelnou verzi: 5. prosince 2011 , nebo prostě jednoduše 5. prosince, pokud je rok aktuální. To dává smysl, protože chcete mít jednotný styl a také chcete mít snadno čitelná inline data: „Schůzka je 5. prosince. Budu tam 4. prosince. Poté bychom měli naplánovat následující do 10. ledna 2012. “ Čím méně formátů data používáte, tím snazší je pro uživatele/čtenáře.

Pokud používáte HTML, můžete také využít <time> tag: "The conference is on the <time datetime="2011-12-05">5th of December</time>"


Existuje také několik případů, kdy datum není tak uživatelsky přívětivé jako alternativní přístup. Jedním z nejčastějších případů je použití dat k označení něčeho, jako je začátek soutěže nebo konec soutěže. Není třeba vynucovat zátěž spojené s provozováním konverzí v čase, časových pásmech a nesmyslech denního světla, aby to uživatel věděl. A co je ještě horší, obvykle se jedná o to, že uživatelé opouštějí váš web a chodí na nějaký web pro konverzi dat.

Co byste měli dělat (v případě příkladu) je poskytnout datum spolu s přepážkou. Nejlépe váš vlastní, ale použití jednoduchého služba počítadla na webu funguje stejně dobře. Počítadlo zjednodušuje život uživatelů, protože když někomu řeknete, že událost je za X dní, je pro ně mnohem snazší převést na datum v hlavě.

Proto vždy zvažte, zda se můžete vyhnout použití (pouze) data a jaké informace mají uživatelé získat od data.

5
srcspider

V závislosti na tom, jaký druh aplikace to je, doporučuji odebrat možnost zadat vlastní formát. Úloha zadání formátu data je sama o sobě komplikovaná a vyžaduje „programátorské myšlení“, např. musíte analyzovat abstrakci „rrrr/MM/dd“ a představit si, jaké datum se zobrazí.

Spíše než delegování odpovědnosti za rozhodování, který formát je pro vaše uživatele nejlepší, si sami vyberte optimální formát pro největší procento své uživatelské základny a použijte jej. Protože nevím, o jaké aplikaci mluvíte, nemůžu ji doporučit, ale moje zkušenost byla taková, že psaní se datuje tak, jak lidé říkají, že obvykle fungují nejlépe. To by znamenalo „pátek, 18. února 2011“ - všimněte si použití čárky a „th“, aby se věci trochu rozbily.

Pozoruhodný argument pro tento argument: pokud vaše aplikace vyžaduje, aby uživatelé třídili data. Jak naznačuje ChrisF, v tomto případě byste mohli chtít různé možnosti. Ale protože jste ve své otázce zmínili formátování „přátelské k e-mailu“, domníval jsem se, že byste to mohli použít.

3
Rahul

Hodně zde bylo řečeno - pro mě jako evropské je americké datum vždy plné překvapení (zejména během prvních 12 dnů v měsíci :-)

Myslím, že pokud máte uživatele z USA a Evropy, může být užitečné rozlišit podobné formáty

mm/dd/rrrr v USA

dd.mm.rrrr EU

Také, jak navrhujete, uvedení ve zkráceném měsíci hodně pomáhá (12. ledna vs. 12. ledna).

Apple Mail dělá pěknou věc v seznamech e-mailů tím, že nahrazuje skutečný čas data např. „Dnes 10:00“ nebo „Včera 16:00“ podle data přijetí. Toto nebude fungovat pro e-maily odeslané tam, kde chcete připsat přesné datum, ale pro online uživatelská rozhraní, která se uživatel aktualizuje, to dává velký smysl.

V RHQ (rhq-project.org) děláme něco podobného pro upozornění na data, která vyšla (např. „Před 4 minutami“). Tímto způsobem uživatel nemusí vyhledávat nástěnné hodiny a dělat matematiku sám.

2
Heiko Rupp

Pokud potřebujete datum kvůli formálnějším souvisejícím záležitostem, myslím, že byste použili zobrazení dlouhého data podle výchozího regionálního nastavení. V takovém případě nezáleží na uživatelských nastaveních.

Můžete použít:

 • 11. ledna 2011 v Americe
 • 11. ledna 2011 v Maďarsku
 • 11. ledna 2011 ve Velké Británii

Pokud chcete použít krátké zobrazení data, více neformální. Datum můžete formátovat podle nastavení uživatele:

 1. dd/MM/rrrr -> 11. ledna 2011 nebo 11. ledna 2011
 2. mm/dd/rrrr -> 11. ledna 2011 nebo 11. ledna 2011
 3. rrrr-mm-dd -> 2011, leden 11 nebo 2011-leden-11

Naučil jsem se to v: http://www.mscui.net/DesignGuide/Pdfs/Design%20Guidance%20--%20Date%20Display.pdf

Doufám, že to pomůže,

Iban

1
iBenzal

1) dd/mm/rrrr (evropský - nejméně významný až nejvýznamnější řád) ->
Středa 23. ledna 2010 nebo St 23. ledna 2010

2) mm/dd/rrrr (americký - neuspořádaný) ->
Středa 23. ledna 2010 nebo St 23. ledna 2010

3) rrrr-mm-dd (tříditelné - nejvýznamnější až nejméně významné pořadí) ->
23. ledna 2010, středa nebo 2010 23. ledna 2010, st


1
Danny Varod

jako laik pracuje nejlépe americká krátká americká rande se čtyřmi číslicemi, pokud je to vaše publikum.

12.1.2016

0
Diana

Váš druhý formát je pro Evropany, jako jsem já, méně čitelný.

Sečteno a podtrženo, nechte OS formátovat datetime pro vaše uživatele! Požádali jsme jazyk uživatele, kterému musí být e-mail zaslán. Poté naformátujeme datum pomocí těchto nastavení kultury.

0
Carra

tl; dr

ISO 8601

Pro výměnu hodnot datum-čas jako řetězce použijte formáty definované standardem ISO 8601 . Tyto formáty jsou rozumné, praktické, snadno čitelné lidmi, snadno analyzovatelné softwarem, intuitivní napříč všemi kulturami a jsou stále běžnější v podnikání a IT průmyslu.

2016-09-25T19: 56: 26Z

Třídy Java.time v Java 8 a novější (a zpětné portování Java 6 & 7 a dále přizpůsobeno pro Android ) ve výchozím nastavení při analýze/generování řetězců, které představují hodnoty data a času, použijte formáty ISO 8601.

Automaticky lokalizovat

Pro zobrazení uživatelům je obvykle nejlepší lokalizovat jejich vlastní lidský jazyk a kulturní normy.

Že lidský jazyk a kulturní normy jsou definovány v Java třídou Locale. Třída Java.time pro generování řetězců, DateTimeFormatter =, může automaticky lokalizovat hodnotu data a času voláním jejích metod ofLocalizedDate, ofLocalizedTime a ofLocalizedDateTime . Určete, jak dlouho nebo zkráceně chcete řetězce s třídou FormatStyle (FULL, LONG, MEDIUM, SHORT).

Ukázka lokalizace data a času

Zde je několik kódů Java 8), které demonstrují různé možné výsledky ve všech čtyřech délkách pro 160 národních prostředí.

Všimněte si, že v otázce není uvedeno nic jako „the Java pattern dd/MM/rrrr)“. Vzor použitý v Java se liší v závislosti na Locale, který určíte, nebo na Localenastaveno jako aktuální výchozí ve vašem Java Virtual Machine (JVM) .

Instant instant = Instant.now ();
ZoneId z = ZoneId.of ( "America/Montreal" );
ZonedDateTime zdt = instant.atZone ( z );
System.out.println ( "instant: " + instant );
System.out.println ( "zdt: " + zdt );

EnumSet<FormatStyle> styles = EnumSet.allOf ( FormatStyle.class );

List<Locale> locales = Arrays.asList ( Locale.getAvailableLocales () );
for ( Locale locale : locales ) {
  System.out.println ( "\n‣ " + locale + " | " + locale.getDisplayName () );
  for ( FormatStyle style : styles ) {
    DateTimeFormatter f = DateTimeFormatter.ofLocalizedDateTime ( style );
    String output = zdt.format ( f.withLocale ( locale ) );
    System.out.println ( output );
  }
}

Při spuštění na Java 8 aktualizace 102.

instant: 2016-09-25T21:56:20.505Z
zdt: 2016-09-25T17:56:20.505-04:00[America/Montreal]

‣ | 
Sunday, September 25, 2016 5:56:20 PM EDT
September 25, 2016 5:56:20 PM EDT
Sep 25, 2016 5:56:20 PM
9/25/16 5:56 PM

‣ ar_AE | Arabic (United Arab Emirates)
25 سبتمبر, 2016 EDT 05:56:20 م
25 سبتمبر, 2016 EDT 05:56:20 م
25/09/2016 05:56:20 م
25/09/16 05:56 م

‣ ar_JO | Arabic (Jordan)
25 أيلول, 2016 EDT 05:56:20 م
25 أيلول, 2016 EDT 05:56:20 م
25/09/2016 05:56:20 م
25/09/16 05:56 م

‣ ar_SY | Arabic (Syria)
25 أيلول, 2016 EDT 05:56:20 م
25 أيلول, 2016 EDT 05:56:20 م
25/09/2016 05:56:20 م
25/09/16 05:56 م

‣ hr_HR | Croatian (Croatia)
2016. rujna 25 17:56:20 EDT
2016. rujna 25 17:56:20 EDT
25.09.2016. 17:56:20
25.09.16. 17:56

‣ fr_BE | French (Belgium)
dimanche 25 septembre 2016 17 h 56 min 20 s EDT
25 septembre 2016 17:56:20 EDT
25-sept.-2016 17:56:20
25/09/16 17:56

‣ es_PA | Spanish (Panama)
domingo 25 de septiembre de 2016 05:56:20 PM EDT
25 de septiembre de 2016 05:56:20 PM EDT
09/25/2016 05:56:20 PM
09/25/16 05:56 PM

‣ mt_MT | Maltese (Malta)
Il-Ħadd, 25 ta’ Settembru 2016 17:56:20 EDT
25 ta’ Settembru 2016 17:56:20 EDT
25 Set 2016 17:56:20
25/09/2016 17:56

‣ es_VE | Spanish (Venezuela)
domingo 25 de septiembre de 2016 05:56:20 PM EDT
25 de septiembre de 2016 05:56:20 PM EDT
25/09/2016 05:56:20 PM
25/09/16 05:56 PM

‣ bg | Bulgarian
25 Септември 2016, Неделя 17:56:20 Eastern Daylight Time
25 Септември 2016 17:56:20 EDT
25.09.2016 17:56:20
25.09.16 17:56

‣ zh_TW | Chinese (Taiwan)
2016年9月25日 星期日 下午05時56分20秒 EDT
2016年9月25日 下午05時56分20秒
2016/9/25 下午 05:56:20
2016/9/25 下午 5:56

‣ it | Italian
domenica 25 settembre 2016 17.56.20 EDT
25 settembre 2016 17.56.20 EDT
25-set-2016 17.56.20
25/09/16 17.56

‣ ko | Korean
2016년 9월 25일 일요일 오후 5시 56분 20초 EDT
2016년 9월 25일 (일) 오후 5시 56분 20초
2016. 9. 25 오후 5:56:20
16. 9. 25 오후 5:56

‣ uk | Ukrainian
неділя, 25 вересня 2016 р. 17:56:20 EDT
25 вересня 2016 17:56:20 EDT
25 вер. 2016 17:56:20
25.09.16 17:56

‣ lv | Latvian
svētdiena, 2016, 25 septembris 17:56:20 EDT
svētdiena, 2016, 25 septembris 17:56:20 EDT
2016.25.9 17:56:20
16.25.9 17:56

‣ da_DK | Danish (Denmark)
25. september 2016 17:56:20 EDT
25. september 2016 17:56:20 EDT
25-09-2016 17:56:20
25-09-16 17:56

‣ es_PR | Spanish (Puerto Rico)
domingo 25 de septiembre de 2016 05:56:20 PM EDT
25 de septiembre de 2016 05:56:20 PM EDT
09-25-2016 05:56:20 PM
09-25-16 05:56 PM

‣ vi_VN | Vietnamese (Vietnam)
17:56:20 EDT Chủ nhật, ngày 25 tháng chín năm 2016
17:56:20 EDT Ngày 25 tháng 9 năm 2016
17:56:20 25-09-2016
17:56 25/09/2016

‣ en_US | English (United States)
Sunday, September 25, 2016 5:56:20 PM EDT
September 25, 2016 5:56:20 PM EDT
Sep 25, 2016 5:56:20 PM
9/25/16 5:56 PM

‣ sr_ME | Serbian (Montenegro)
недеља, 25.септембар.2016. 17.56.20 EDT
25.09.2016. 17.56.20 EDT
25.09.2016. 17.56.20
25.9.16. 17.56

‣ sv_SE | Swedish (Sweden)
den 25 september 2016 kl 17:56 EDT
den 25 september 2016 17:56:20 EDT
2016-sep-25 17:56:20
2016-09-25 17:56

‣ es_BO | Spanish (Bolivia)
domingo 25 de septiembre de 2016 05:56:20 PM EDT
25 de septiembre de 2016 05:56:20 PM EDT
25-09-2016 05:56:20 PM
25-09-16 05:56 PM

‣ en_SG | English (Singapore)
Sunday, 25 September, 2016 5:56:20 PM EDT
25 September, 2016 5:56:20 PM EDT
25 Sep, 2016 5:56:20 PM
25/9/16 5:56 PM

‣ ar_BH | Arabic (Bahrain)
25 سبتمبر, 2016 EDT 05:56:20 م
25 سبتمبر, 2016 EDT 05:56:20 م
25/09/2016 05:56:20 م
25/09/16 05:56 م

‣ pt | Portuguese
Domingo, 25 de Setembro de 2016 17H56m EDT
25 de Setembro de 2016 17:56:20 EDT
25/set/2016 17:56:20
25-09-2016 17:56

‣ ar_SA | Arabic (Saudi Arabia)
25 سبتمبر, 2016 EDT 05:56:20 م
25 سبتمبر, 2016 EDT 05:56:20 م
25/09/2016 05:56:20 م
25/09/16 05:56 م

‣ sk | Slovak
Nedeľa, 2016, septembra 25 17:56:20 EDT
Nedeľa, 2016, septembra 25 17:56:20 EDT
25.9.2016 17:56:20
25.9.2016 17:56

‣ ar_YE | Arabic (Yemen)
25 سبتمبر, 2016 EDT 05:56:20 م
25 سبتمبر, 2016 EDT 05:56:20 م
25/09/2016 05:56:20 م
25/09/16 05:56 م

‣ hi_IN | Hindi (India)
रविवार, 25 सितंबर, 2016 5:56:20 अपराह्न EDT
25 सितंबर, 2016 5:56:20 अपराह्न EDT
25 सितंबर, 2016 5:56:20 अपराह्न
25/9/16 5:56 अपराह्न

‣ ga | Irish
Dé Domhnaigh, 2016 Meán Fómhair 25 17:56:20 EDT
2016 Meán Fómhair 25 17:56:20 EDT
2016 MFómh 25 17:56:20
16/09/25 17:56

‣ en_MT | English (Malta)
Sunday, 25 September 2016 17:56:20 EDT
25 September 2016 17:56:20 EDT
25 Sep 2016 17:56:20
25/09/2016 17:56

‣ fi_FI | Finnish (Finland)
sunnuntai, 25. syyskuuta 2016 17.56.20 EDT
25. syyskuuta 2016 klo 17.56.20
25.9.2016 17:56:20
25.9.2016 17:56

‣ et | Estonian
pühapäev, 25. september 2016 17:56:20 EDT
pühapäev, 25. september 2016. a 17:56:20 EDT
25.09.2016 17:56:20
25.09.16 17:56

‣ sv | Swedish
den 25 september 2016 kl 17:56 EDT
den 25 september 2016 17:56:20 EDT
2016-sep-25 17:56:20
2016-09-25 17:56

‣ cs | Czech
Neděle, 25. září 2016 17:56:20 EDT
25. září 2016 17:56:20 EDT
25.9.2016 17:56:20
25.9.16 17:56

‣ sr_BA_#Latn | Serbian (Latin,Bosnia and Herzegovina)
nedelja, 25. septembar 2016. 17.56.20 Eastern Daylight Time
25. septembar 2016. 17.56.20 EDT
25.09.2016. 17.56.20
25.9.16. 17.56

‣ el | Greek
Κυριακή, 25 Σεπτεμβρίου 2016 5:56:20 μμ EDT
25 Σεπτεμβρίου 2016 5:56:20 μμ EDT
25 Σεπ 2016 5:56:20 μμ
25/9/2016 5:56 μμ

‣ uk_UA | Ukrainian (Ukraine)
неділя, 25 вересня 2016 р. 17:56:20 EDT
25 вересня 2016 17:56:20 EDT
25 вер. 2016 17:56:20
25.09.16 17:56

‣ hu | Hungarian
2016. szeptember 25. 17:56:20 EDT
2016. szeptember 25. 17:56:20 EDT
2016.09.25. 17:56:20
2016.09.25. 17:56

‣ fr_CH | French (Switzerland)
dimanche, 25. septembre 2016 17.56. h EDT
25. septembre 2016 17:56:20 EDT
25 sept. 2016 17:56:20
25.09.16 17:56

‣ in | Indonesian
Minggu, 2016 September 25 17:56:20 EDT
2016 September 25 17:56:20 EDT
2016 Sep 25 17:56:20
16/09/25 17:56

‣ es_AR | Spanish (Argentina)
domingo 25 de septiembre de 2016 17h'56 EDT
25 de septiembre de 2016 17:56:20 EDT
25/09/2016 17:56:20
25/09/16 17:56

‣ ar_EG | Arabic (Egypt)
25 سبتمبر, 2016 EDT 05:56:20 م
25 سبتمبر, 2016 EDT 05:56:20 م
25/09/2016 05:56:20 م
25/09/16 05:56 م

‣ ja_JP_JP_#u-ca-japanese | Japanese (Japan,JP)
2016年9月25日 17時56分20秒 EDT
2016/09/25 17:56:20 EDT
2016/09/25 17:56:20
16/09/25 17:56

‣ es_SV | Spanish (El Salvador)
domingo 25 de septiembre de 2016 05:56:20 PM EDT
25 de septiembre de 2016 05:56:20 PM EDT
09-25-2016 05:56:20 PM
09-25-16 05:56 PM

‣ pt_BR | Portuguese (Brazil)
Domingo, 25 de Setembro de 2016 17h56min20s EDT
25 de Setembro de 2016 17h56min20s EDT
25/09/2016 17:56:20
25/09/16 17:56

‣ be | Belarusian
нядзеля, 25, верасня 2016 17.56.20 EDT
нядзеля, 25, верасня 2016 17.56.20 EDT
25.9.2016 17.56.20
25.9.16 17.56

‣ is_IS | Icelandic (Iceland)
25. september 2016 17:56:20 EDT
25. september 2016 17:56:20 EDT
25.9.2016 17:56:20
25.9.2016 17:56

‣ cs_CZ | Czech (Czech Republic)
Neděle, 25. září 2016 17:56:20 EDT
25. září 2016 17:56:20 EDT
25.9.2016 17:56:20
25.9.16 17:56

‣ es | Spanish
domingo 25 de septiembre de 2016 17H56' EDT
25 de septiembre de 2016 17:56:20 EDT
25-sep-2016 17:56:20
25/09/16 17:56

‣ pl_PL | Polish (Poland)
niedziela, 25 września 2016 17:56:20 EDT
25 września 2016 17:56:20 EDT
2016-09-25 17:56:20
25.09.16 17:56

‣ tr | Turkish
25 Eylül 2016 Pazar 17:56:20 EDT
25 Eylül 2016 Pazar 17:56:20 EDT
25.Eyl.2016 17:56:20
25.09.2016 17:56

‣ ca_ES | Catalan (Spain)
diumenge, 25 / de setembre / 2016 17:56:20 EDT
25 / de setembre / 2016 17:56:20 EDT
25/09/2016 17:56:20
25/09/16 17:56

‣ sr_CS | Serbian (Serbia and Montenegro)
недеља, 25.септембар.2016. 17.56.20 EDT
25.09.2016. 17.56.20 EDT
25.09.2016. 17.56.20
25.9.16. 17.56

‣ ms_MY | Malay (Malaysia)
Ahad 25 Sep 2016 5:56:20 PM EDT
25 September 2016 5:56:20 PM EDT
25 September 2016 5:56:20 PM
25/09/2016 5:56

‣ hr | Croatian
2016. rujna 25 17:56:20 EDT
2016. rujna 25 17:56:20 EDT
2016.09.25 17:56:20
2016.09.25 17:56

‣ lt | Lithuanian
Sekmadienis, 2016, rugsėjis 25 17.56.20 EDT
Sekmadienis, 2016, rugsėjis 25 17.56.20 EDT
2016-09-25 17.56.20
16.9.25 17.56

‣ es_ES | Spanish (Spain)
domingo 25 de septiembre de 2016 17H56' EDT
25 de septiembre de 2016 17:56:20 EDT
25-sep-2016 17:56:20
25/09/16 17:56

‣ es_CO | Spanish (Colombia)
domingo 25 de septiembre de 2016 05:56:20 PM EDT
25 de septiembre de 2016 05:56:20 PM EDT
25/09/2016 05:56:20 PM
25/09/16 05:56 PM

‣ bg_BG | Bulgarian (Bulgaria)
25 Септември 2016, Неделя 17:56:20 Eastern Daylight Time
25 Септември 2016 17:56:20 EDT
25.09.2016 17:56:20
25.09.16 17:56

‣ sq | Albanian
2016-09-25 5.56.20.MD EDT
2016-09-25 5.56.20.MD EDT
2016-09-25 5:56:20.MD
16-09-25 5.56.MD

‣ fr | French
dimanche 25 septembre 2016 17 h 56 EDT
25 septembre 2016 17:56:20 EDT
25 sept. 2016 17:56:20
25/09/16 17:56

‣ ja | Japanese
2016年9月25日 17時56分20秒 EDT
2016/09/25 17:56:20 EDT
2016/09/25 17:56:20
16/09/25 17:56

‣ sr_BA | Serbian (Bosnia and Herzegovina)
недеља, 25. септембар 2016. 17 часова, 56 минута, 20 секунди
25. септембар 2016. 17.56.20 EDT
2016-09-25 17:56:20
16-09-25 17:56

‣ is | Icelandic
25. september 2016 17:56:20 EDT
25. september 2016 17:56:20 EDT
25.9.2016 17:56:20
25.9.2016 17:56

‣ es_PY | Spanish (Paraguay)
domingo 25 de septiembre de 2016 05:56:20 PM EDT
25 de septiembre de 2016 05:56:20 PM EDT
25/09/2016 05:56:20 PM
25/09/16 05:56 PM

‣ de | German
Sonntag, 25. September 2016 17:56 Uhr EDT
25. September 2016 17:56:20 EDT
25.09.2016 17:56:20
25.09.16 17:56

‣ es_EC | Spanish (Ecuador)
domingo 25 de septiembre de 2016 17:56:20 Hora de verano Oriental
25 de septiembre de 2016 17:56:20 EDT
25/09/2016 17:56:20
25/09/16 17:56

‣ es_US | Spanish (United States)
domingo 25 de septiembre de 2016 5:56:20 p.m. EDT
25 de septiembre de 2016 5:56:20 p.m. EDT
sep 25, 2016 5:56:20 p.m.
9/25/16 5:56 p.m.

‣ ar_SD | Arabic (Sudan)
25 سبتمبر, 2016 EDT 05:56:20 م
25 سبتمبر, 2016 EDT 05:56:20 م
25/09/2016 05:56:20 م
25/09/16 05:56 م

‣ en | English
Sunday, September 25, 2016 5:56:20 PM EDT
September 25, 2016 5:56:20 PM EDT
Sep 25, 2016 5:56:20 PM
9/25/16 5:56 PM

‣ ro_RO | Romanian (Romania)
25 septembrie 2016 17:56:20 EDT
25 septembrie 2016 17:56:20 EDT
25.09.2016 17:56:20
25.09.2016 17:56

‣ en_PH | English (Philippines)
Sunday, September 25, 2016 5:56:20 PM EDT
September 25, 2016 5:56:20 PM EDT
09 25, 16 5:56:20 PM
9/25/16 5:56 PM

‣ ca | Catalan
diumenge, 25 / de setembre / 2016 17:56:20 EDT
25 / de setembre / 2016 17:56:20 EDT
25/09/2016 17:56:20
25/09/16 17:56

‣ ar_TN | Arabic (Tunisia)
25 سبتمبر, 2016 EDT 05:56:20 م
25 سبتمبر, 2016 EDT 05:56:20 م
25/09/2016 05:56:20 م
25/09/16 05:56 م

‣ sr_ME_#Latn | Serbian (Latin,Montenegro)
nedelja, 25. septembar 2016. 17.56.20 Eastern Daylight Time
25.09.2016. 17.56.20 EDT
25.09.2016. 17.56.20
25.9.16. 17.56

‣ es_GT | Spanish (Guatemala)
domingo 25 de septiembre de 2016 05:56:20 PM EDT
25 de septiembre de 2016 05:56:20 PM EDT
25/09/2016 05:56:20 PM
25/09/16 05:56 PM

‣ sl | Slovenian
Nedelja, 25. september 2016 17:56:20 EDT
25. september 2016 17:56:20 EDT
25.9.2016 17:56:20
25.9.2016 17:56

‣ ko_KR | Korean (South Korea)
2016년 9월 25일 일요일 오후 5시 56분 20초 EDT
2016년 9월 25일 (일) 오후 5시 56분 20초
2016. 9. 25 오후 5:56:20
16. 9. 25 오후 5:56

‣ el_CY | Greek (Cyprus)
Κυριακή, 25 Σεπτέμβριος 2016 5:56:20 ΜΜ EDT
25 Σεπτέμβριος 2016 5:56:20 ΜΜ EDT
25 Σεπ 2016 5:56:20 ΜΜ
25/09/2016 5:56 ΜΜ

‣ es_MX | Spanish (Mexico)
domingo 25 de septiembre de 2016 05:56:20 PM EDT
25 de septiembre de 2016 05:56:20 PM EDT
25/09/2016 05:56:20 PM
25/09/16 05:56 PM

‣ ru_RU | Russian (Russia)
25 сентября 2016 г. 17:56:20 EDT
25 сентября 2016 г. 17:56:20 EDT
25.09.2016 17:56:20
25.09.16 17:56

‣ es_HN | Spanish (Honduras)
domingo 25 de septiembre de 2016 05:56:20 PM EDT
25 de septiembre de 2016 05:56:20 PM EDT
09-25-2016 05:56:20 PM
09-25-16 05:56 PM

‣ zh_HK | Chinese (Hong Kong)
2016年09月25日 星期日 下午05時56分20秒 EDT
2016年09月25日 星期日 下午05時56分20秒
2016年9月25日 下午05:56:20
16年9月25日 下午5:56

‣ no_NO_NY | Norwegian (Norway,Nynorsk)
25. september 2016 kl 17.56 EDT
25. september 2016 17:56:20 EDT
25.sep.2016 17:56:20
25.09.16 17:56

‣ hu_HU | Hungarian (Hungary)
2016. szeptember 25. 17:56:20 EDT
2016. szeptember 25. 17:56:20 EDT
2016.09.25. 17:56:20
2016.09.25. 17:56

‣ th_TH | Thai (Thailand)
วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน ค.ศ. 2016, 17 นาฬิกา 56 นาที 20 วินาที
25 กันยายน 2016, 17 นาฬิกา 56 นาที
25 ก.ย. 2016, 17:56:20
25/9/2016, 17:56 น.

‣ ar_IQ | Arabic (Iraq)
25 سبتمبر, 2016 EDT 05:56:20 م
25 سبتمبر, 2016 EDT 05:56:20 م
25/09/2016 05:56:20 م
25/09/16 05:56 م

‣ es_CL | Spanish (Chile)
domingo 25 de septiembre de 2016 17:56:20 Hora de verano Oriental
25 de septiembre de 2016 17:56:20 EDT
25-09-2016 17:56:20
25-09-16 17:56

‣ fi | Finnish
sunnuntai, 25. syyskuuta 2016 17.56.20 EDT
25. syyskuuta 2016 klo 17.56.20
25.9.2016 17:56:20
25.9.2016 17:56

‣ ar_MA | Arabic (Morocco)
25 سبتمبر, 2016 EDT 05:56:20 م
25 سبتمبر, 2016 EDT 05:56:20 م
25/09/2016 05:56:20 م
25/09/16 05:56 م

‣ ga_IE | Irish (Ireland)
Dé Domhnaigh 25 Meán Fómhair 2016 17:56:20 EDT
25 Meán Fómhair 2016 17:56:20 EDT
25 MFómh 2016 17:56:20
25/09/2016 17:56

‣ mk | Macedonian
недела, 25, септември 2016 17:56:20 EDT
25, септември 2016 17:56:20 EDT
25.9.2016 17:56:
25.9.16 17:56

‣ tr_TR | Turkish (Turkey)
25 Eylül 2016 Pazar 17:56:20 EDT
25 Eylül 2016 Pazar 17:56:20 EDT
25.Eyl.2016 17:56:20
25.09.2016 17:56

‣ et_EE | Estonian (Estonia)
pühapäev, 25. september 2016 17:56:20 EDT
pühapäev, 25. september 2016. a 17:56:20 EDT
25.09.2016 17:56:20
25.09.16 17:56

‣ ar_QA | Arabic (Qatar)
25 سبتمبر, 2016 EDT 05:56:20 م
25 سبتمبر, 2016 EDT 05:56:20 م
25/09/2016 05:56:20 م
25/09/16 05:56 م

‣ sr__#Latn | Serbian (Latin)
nedelja, 25. septembar 2016. 17.56.20 Eastern Daylight Time
25. septembar 2016. 17.56.20 EDT
25.09.2016. 17.56.20
25.9.16. 17.56

‣ pt_PT | Portuguese (Portugal)
Domingo, 25 de Setembro de 2016 17H56m EDT
25 de Setembro de 2016 17:56:20 EDT
25/set/2016 17:56:20
25-09-2016 17:56

‣ fr_LU | French (Luxembourg)
dimanche 25 septembre 2016 17 h 56 EDT
25 septembre 2016 17:56:20 EDT
25 sept. 2016 17:56:20
25/09/16 17:56

‣ ar_OM | Arabic (Oman)
25 سبتمبر, 2016 EDT 05:56:20 م
25 سبتمبر, 2016 EDT 05:56:20 م
25/09/2016 05:56:20 م
25/09/16 05:56 م

‣ th | Thai
วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน ค.ศ. 2016, 17 นาฬิกา 56 นาที 20 วินาที
25 กันยายน 2016, 17 นาฬิกา 56 นาที
25 ก.ย. 2016, 17:56:20
25/9/2016, 17:56 น.

‣ sq_AL | Albanian (Albania)
2016-09-25 5.56.20.MD EDT
2016-09-25 5.56.20.MD EDT
2016-09-25 5:56:20.MD
16-09-25 5.56.MD

‣ es_DO | Spanish (Dominican Republic)
domingo 25 de septiembre de 2016 05:56:20 PM EDT
25 de septiembre de 2016 05:56:20 PM EDT
25/09/2016 05:56:20 PM
25/09/16 05:56 PM

‣ es_CU | Spanish (Cuba)
domingo 25 de septiembre de 2016 17H56' EDT
25 de septiembre de 2016 17:56:20 EDT
25-sep-2016 17:56:20
25/09/16 17:56

‣ ar | Arabic
25 سبتمبر, 2016 EDT 05:56:20 م
25 سبتمبر, 2016 EDT 05:56:20 م
25/09/2016 05:56:20 م
25/09/16 05:56 م

‣ ru | Russian
25 сентября 2016 г. 17:56:20 EDT
25 сентября 2016 г. 17:56:20 EDT
25.09.2016 17:56:20
25.09.16 17:56

‣ en_NZ | English (New Zealand)
Sunday, 25 September 2016 5:56:20 PM EDT
25 September 2016 5:56:20 PM
25/09/2016 5:56:20 PM
25/09/16 5:56 PM

‣ sr_RS | Serbian (Serbia)
недеља, 25.септембар.2016. 17.56.20 EDT
25.09.2016. 17.56.20 EDT
25.09.2016. 17.56.20
25.9.16. 17.56

‣ de_CH | German (Switzerland)
Sonntag, 25. September 2016 17:56 Uhr EDT
25. September 2016 17:56:20 EDT
25.09.2016 17:56:20
25.09.16 17:56

‣ es_UY | Spanish (Uruguay)
domingo 25 de septiembre de 2016 05:56:20 PM EDT
25 de septiembre de 2016 05:56:20 PM EDT
25/09/2016 05:56:20 PM
25/09/16 05:56 PM

‣ ms | Malay
Ahad, 2016 September 25 17:56:20 EDT
2016 September 25 17:56:20 EDT
2016 Sep 25 17:56:20
16/09/25 17:56

‣ el_GR | Greek (Greece)
Κυριακή, 25 Σεπτεμβρίου 2016 5:56:20 μμ EDT
25 Σεπτεμβρίου 2016 5:56:20 μμ EDT
25 Σεπ 2016 5:56:20 μμ
25/9/2016 5:56 μμ

‣ iw_IL | Hebrew (Israel)
17:56:20 EDT יום ראשון 25 ספטמבר 2016
17:56:20 EDT 25 ספטמבר 2016
17:56:20 25/09/2016
17:56 25/09/16

‣ en_ZA | English (South Africa)
Sunday 25 September 2016 5:56:20 PM
25 September 2016 5:56:20 PM
25 Sep 2016 5:56:20 PM
2016/09/25 5:56 PM

‣ th_TH_TH_#u-nu-thai | Thai (Thailand,TH)
วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน ค.ศ. 2016, 17 นาฬิกา 56 นาที 20 วินาที
25 กันยายน 2016, 17 นาฬิกา 56 นาที
25 ก.ย. 2016, 17:56:20
25/9/2016, 17:56 น.

‣ hi | Hindi
Sunday, September 25, 2016 5:56:20 PM EDT
September 25, 2016 5:56:20 PM EDT
Sep 25, 2016 5:56:20 PM
9/25/16 5:56 PM

‣ fr_FR | French (France)
dimanche 25 septembre 2016 17 h 56 EDT
25 septembre 2016 17:56:20 EDT
25 sept. 2016 17:56:20
25/09/16 17:56

‣ de_AT | German (Austria)
Sonntag, 25. September 2016 17:56 Uhr EDT
25. September 2016 17:56:20 EDT
25.09.2016 17:56:20
25.09.16 17:56

‣ nl | Dutch
zondag 25 september 2016 17:56:20 uur EDT
25 september 2016 17:56:20 EDT
25-sep-2016 17:56:20
25-9-16 17:56

‣ no_NO | Norwegian (Norway)
25. september 2016 kl 17.56 EDT
25. september 2016 17:56:20 EDT
25.sep.2016 17:56:20
25.09.16 17:56

‣ en_AU | English (Australia)
Sunday, 25 September 2016 5:56:20 PM EDT
25 September 2016 5:56:20 PM
25/09/2016 5:56:20 PM
25/09/16 5:56 PM

‣ vi | Vietnamese
17:56:20 EDT Chủ nhật, ngày 25 tháng chín năm 2016
17:56:20 EDT Ngày 25 tháng 9 năm 2016
17:56:20 25-09-2016
17:56 25/09/2016

‣ nl_NL | Dutch (Netherlands)
zondag 25 september 2016 17:56:20 uur EDT
25 september 2016 17:56:20 EDT
25-sep-2016 17:56:20
25-9-16 17:56

‣ fr_CA | French (Canada)
dimanche 25 septembre 2016 17 h 56 EDT
25 septembre 2016 17:56:20 EDT
2016-09-25 17:56:20
16-09-25 17:56

‣ lv_LV | Latvian (Latvia)
svētdiena, 2016, 25 septembris 17:56:20 EDT
svētdiena, 2016, 25 septembris 17:56:20 EDT
2016.25.9 17:56:20
16.25.9 17:56

‣ de_LU | German (Luxembourg)
Sonntag, 25. September 2016 17:56 Uhr EDT
25. September 2016 17:56:20 EDT
25.09.2016 17:56:20
25.09.16 17:56

‣ es_CR | Spanish (Costa Rica)
domingo 25 de septiembre de 2016 05:56:20 PM EDT
25 de septiembre de 2016 05:56:20 PM EDT
25/09/2016 05:56:20 PM
25/09/16 05:56 PM

‣ ar_KW | Arabic (Kuwait)
25 سبتمبر, 2016 EDT 05:56:20 م
25 سبتمبر, 2016 EDT 05:56:20 م
25/09/2016 05:56:20 م
25/09/16 05:56 م

‣ sr | Serbian
недеља, 25.септембар.2016. 17.56.20 EDT
25.09.2016. 17.56.20 EDT
25.09.2016. 17.56.20
25.9.16. 17.56

‣ ar_LY | Arabic (Libya)
25 سبتمبر, 2016 EDT 05:56:20 م
25 سبتمبر, 2016 EDT 05:56:20 م
25/09/2016 05:56:20 م
25/09/16 05:56 م

‣ mt | Maltese
Il-Ħadd, 25 ta’ Settembru 2016 17:56:20 EDT
25 ta’ Settembru 2016 17:56:20 EDT
25 Set 2016 17:56:20
25/09/2016 17:56

‣ it_CH | Italian (Switzerland)
domenica, 25. settembre 2016 17.56 h EDT
25. settembre 2016 17:56:20 EDT
25-set-2016 17:56:20
25.09.16 17:56

‣ da | Danish
25. september 2016 17:56:20 EDT
25. september 2016 17:56:20 EDT
25-09-2016 17:56:20
25-09-16 17:56

‣ de_DE | German (Germany)
Sonntag, 25. September 2016 17:56 Uhr EDT
25. September 2016 17:56:20 EDT
25.09.2016 17:56:20
25.09.16 17:56

‣ ar_DZ | Arabic (Algeria)
25 سبتمبر, 2016 EDT 05:56:20 م
25 سبتمبر, 2016 EDT 05:56:20 م
25/09/2016 05:56:20 م
25/09/16 05:56 م

‣ sk_SK | Slovak (Slovakia)
Nedeľa, 2016, septembra 25 17:56:20 EDT
Nedeľa, 2016, septembra 25 17:56:20 EDT
25.9.2016 17:56:20
25.9.2016 17:56

‣ lt_LT | Lithuanian (Lithuania)
Sekmadienis, 2016, rugsėjis 25 17.56.20 EDT
Sekmadienis, 2016, rugsėjis 25 17.56.20 EDT
2016-09-25 17.56.20
16.9.25 17.56

‣ it_IT | Italian (Italy)
domenica 25 settembre 2016 17.56.20 EDT
25 settembre 2016 17.56.20 EDT
25-set-2016 17.56.20
25/09/16 17.56

‣ en_IE | English (Ireland)
25 September 2016 17:56:20 o'clock EDT
25 September 2016 17:56:20 EDT
25-Sep-2016 17:56:20
25/09/16 17:56

‣ zh_SG | Chinese (Singapore)
25 九月 2016 下午 05:56:20
25 九月 2016 下午 05:56:20
25-九月-16 下午 05:56
25/09/16 下午 05:56

‣ ro | Romanian
25 septembrie 2016 17:56:20 EDT
25 septembrie 2016 17:56:20 EDT
25.09.2016 17:56:20
25.09.2016 17:56

‣ en_CA | English (Canada)
Sunday, September 25, 2016 5:56:20 o'clock PM EDT
September 25, 2016 5:56:20 EDT PM
25-Sep-2016 5:56:20 PM
25/09/16 5:56 PM

‣ nl_BE | Dutch (Belgium)
zondag 25 september 2016 17.56 u. EDT
25 september 2016 17:56:20 EDT
25-sep-2016 17:56:20
25/09/16 17:56

‣ no | Norwegian
25. september 2016 kl 17.56 EDT
25. september 2016 17:56:20 EDT
25.sep.2016 17:56:20
25.09.16 17:56

‣ pl | Polish
niedziela, 25 września 2016 17:56:20 EDT
25 września 2016 17:56:20 EDT
2016-09-25 17:56:20
16-09-25 17:56

‣ zh_CN | Chinese (China)
2016年9月25日 星期日 下午05时56分20秒 EDT
2016年9月25日 下午05时56分20秒
2016-9-25 17:56:20
16-9-25 下午5:56

‣ ja_JP | Japanese (Japan)
2016年9月25日 17時56分20秒 EDT
2016/09/25 17:56:20 EDT
2016/09/25 17:56:20
16/09/25 17:56

‣ de_GR | German (Greece)
Sonntag, 25. September 2016 17:56 Uhr EDT
25. September 2016 17:56:20 EDT
25.09.2016 17:56:20
25.09.16 17:56

‣ sr_RS_#Latn | Serbian (Latin,Serbia)
nedelja, 25. septembar 2016. 17.56.20 Eastern Daylight Time
25. septembar 2016. 17.56.20 EDT
25.09.2016. 17.56.20
25.9.16. 17.56

‣ iw | Hebrew
17:56:20 EDT יום ראשון 25 ספטמבר 2016
17:56:20 EDT 25 ספטמבר 2016
17:56:20 25/09/2016
17:56 25/09/16

‣ en_IN | English (India)
Sunday, 25 September, 2016 5:56:20 PM EDT
25 September, 2016 5:56:20 PM EDT
25 Sep, 2016 5:56:20 PM
25/9/16 5:56 PM

‣ ar_LB | Arabic (Lebanon)
25 أيلول, 2016 EDT 05:56:20 م
25 أيلول, 2016 EDT 05:56:20 م
25/09/2016 05:56:20 م
25/09/16 05:56 م

‣ es_NI | Spanish (Nicaragua)
domingo 25 de septiembre de 2016 05:56:20 PM EDT
25 de septiembre de 2016 05:56:20 PM EDT
09-25-2016 05:56:20 PM
09-25-16 05:56 PM

‣ zh | Chinese
2016年9月25日 星期日 下午05时56分20秒 EDT
2016年9月25日 下午05时56分20秒
2016-9-25 17:56:20
16-9-25 下午5:56

‣ mk_MK | Macedonian (Macedonia)
недела, 25, септември 2016 17:56:20 EDT
25, септември 2016 17:56:20 EDT
25.9.2016 17:56:
25.9.16 17:56

‣ be_BY | Belarusian (Belarus)
нядзеля, 25, верасня 2016 17.56.20 EDT
нядзеля, 25, верасня 2016 17.56.20 EDT
25.9.2016 17.56.20
25.9.16 17.56

‣ sl_SI | Slovenian (Slovenia)
Nedelja, 25. september 2016 17:56:20 EDT
25. september 2016 17:56:20 EDT
25.9.2016 17:56:20
25.9.2016 17:56

‣ es_PE | Spanish (Peru)
domingo 25 de septiembre de 2016 05:56:20 PM EDT
25 de septiembre de 2016 05:56:20 PM EDT
25/09/2016 05:56:20 PM
25/09/16 05:56 PM

‣ in_ID | Indonesian (Indonesia)
Minggu 25 September 2016 17:56:20
25 September 2016 17:56:20
25 Sep 16 17:56:20
25/09/16 17:56

‣ en_GB | English (United Kingdom)
Sunday, 25 September 2016 17:56:20 o'clock EDT
25 September 2016 17:56:20 EDT
25-Sep-2016 17:56:20
25/09/16 17:56
0
Basil Bourque