it-swarm-eu.dev

Rutina převést vlastní meta pošty ze staré na novou hodnotu

Mám dva vlastní meta objekty, které byly aplikovány na všechny stránky a příspěvky v mých stránkách. Jména jsou MyCustomHeader a MyCustomTitle a mám jeden z nich přiřazený ke každému příspěvku a stránce na mých stránkách.

Právě jsem se rozhodl změnit názvy těchto dvou meta objektů tak, aby se neobjevily v poli Vlastní pole. Udělala jsem to tím, že jsem před ně postavila podtržítko. Změní hodnoty na "_MyCustomHeader" a "_MyCustomTitle".

Aby bylo možné zaregistrovat stránky, které mají mnoho odkazů na staré post meta jména, musím vytvořit rutinu, která běží jednou (buď ve formě pluginu nebo skriptu v mých možnostech motivu, který provádí pouze na téma aktivace), že prochází databází WP a převádí každou hodnotu, která byla "MyCustomHeader na" _MyCustomHeader "a také" MyCustomTitle "na" _MyCustomTitle ".

Nějaká pomoc velmi ocenil.

  • scott
1
Scott B

Můžete spustit následující dotazy SQL:

update wp_postmeta set meta_key=replace(meta_key,'MyCustomHeader','_MyCustomHeader') where meta_key like "MyCustomHeader";
update wp_postmeta set meta_key=replace(meta_key,'MyCustomTitle','_MyCustomTitle') where meta_key like "MyCustomTitle";
1
sorich87