it-swarm-eu.dev

Provádí se zálohování / výpis databáze?

Běží drush up spustit zálohu databáze? Z testování to vypadá, že to tak není. Měl bych dělat samostatnou zálohu databáze před spuštěním drush up Aktualizovat?

13
user1359

Ne, není. Vytvoří pouze zálohu aktuálních adresářů modulů, než je nahradí.

Chcete-li vytvořit výpis SQL, použijte

drush sql-dump > filename.sql.

Nezapomeňte však přesunout soubor mimo webroot.

7
Berdir

Chcete-li gzipped mysql skládka s drush :

drush sql-dump --gzip --result-file

Aktualizace z komentáře wranvaud: Pokud nezadáte soubor s výsledky, bude uložen do vaší domovské složky pod: ~/drush-backups/<db_name>/<timestamp>/<database_file>.sql.gz, jinak můžete zadat --result-file = '~/Documents /'

8
milkovsky

Pokud máte nainstalovaný modul modul Backup and Migrate , můžete jej zavolat z Drush with

$ drush bam-backup

5
Wrashi

Toto je řešení bash skriptů pro zálohování a obnovení z příkazového řádku s drush a Acquia-Drupal:

 • Poznámka: Musíte pouze změnit basepath, sitename a možná drushpath v obou skriptech, aby vyhovovaly vašim potřebám
 • Poznámka 2: Zálohovací skript vytvoří .tar obsahující vaše soubory webu plus soubor data.sql popisující vaši databázi =
 • Poznámka 3: Obnovovací skript vybere poslední .tar záložní soubor vytvořený záložním skriptem

[~ # ~] instrukce [~ # ~]

1) Najděte cestu drush (drush je součástí acquia), v mém případě (drushpath = "/ Applications/acquia-drupal/drush")

2) Vytvořte zálohu _ mysite a obnovte soubor _ mysite a vložte je do cesty ke složce bin (například:/usr/local/bin)

3) Upravit zálohu _ mysite

#!/bin/bash
# Text color variables
txtgrn=$(tput setaf 2)  # Green
txtylw=$(tput setaf 3)  # Yellow

basepath="path-to-your-server-root" #4ex "/Users/monojones/www"
backuppath="$basepath/backups"
drushpath="/Applications/acquia-drupal/drush"
sitename="your-sitename"
tempdir="$backuppath/backup_$sitename"

if [ -d $backuppath ]; then
 echo "Backup path finded. [ $backuppath ]"
else
 echo "Creating backup path... [ $backuppath ]"
 mkdir $backuppath
fi

echo "${txtylw}Backing up $sitename ... ${txtgrn}"
if [ -d "$backuppath/$sitename" ]; then
 echo "Backup subdir finded."
else
 echo "Creating $backuppath/$sitename" 
 mkdir $backuppath/$sitename
fi
echo "${txtylw}"
mkdir $tempdir
$drushpath/drush -r $basepath/$sitename sql-dump --result-file=$tempdir/data.sql
tar -pczf $tempdir/files.tgz $basepath/$sitename $systempaths
tar -pczf $backuppath/$sitename/$sitename.backup_$(date +%Y%m%d%H%M).tar.gz $tempdir
rm -rf $tempdir

4) Upravit obnovit _ mysite

#!/bin/bash
# Text color variables
txtred=$(tput setaf 1)  # Red
txtgrn=$(tput setaf 2)  # Green
txtylw=$(tput setaf 3)  # Yellow

basepath="path-to-your-server-root" #4ex "/Users/monojones/www"
backuppath="$basepath/backups"
sitename="your-sitename"
drushpath="/Applications/acquia-drupal/drush"

echo "${txtylw}Restoring ${txtred}$sitename ${txtylw} database: ${txtgrn}"
FILE=`ls -1 $backuppath/$sitename/$sitename.backup_* | tail -n 1`
echo "Last backup file: ${txtpur} $FILE ${txtylw}"
mkdir temp_drupalbackup_$sitename 
tar -C temp_drupalbackup_$sitename -zxvf $FILE ${backuppath:1}/backup_$sitename/data.sql
$drushpath/drush sql-drop
drush sql-cli < temp_drupalbackup_$sitename/${backuppath:1}/backup_$sitename/data.sql
rm -R temp_drupalbackup_$sitename
2
monojones

Pro zálohování můžete také použít synchronizaci sql.

$ drush sql-sync -v @site1 @site2
1
Sivaji

Nyní je to velmi snadné s Drush 5

"Poznámka: Drush 5 představil příkazy archiv-dump a archive-restore, které vám umožní zálohovat váš kód, soubory a databázi do jednoho souboru."

https://drupal.org/upgrade/backing-your-site-command-line

1
frazras