it-swarm-eu.dev

Aktualizovat dotaz s dynamickým výrazem v Drupal 7?

db_update('warrior_members')
     ->fields(array('points' => 'points' +1))//This is not working
     ->condition('uid', $liv_user)
     ->execute();

Jak zvýšit buňku na 1?

Omlouvám se za mou špatnou angličtinu

6
Ustes.yr

Chcete použít výraz: http://api.drupal.org/api/drupal/includes--database--query.inc/function/UpdateQuery%3A%3Aexpression/7

Příklad:

db_update('warrior_members')
 ->expression('points', 'points + 1')
 ->condition('uid', $liv_user)
 ->execute();

Nebo, aby se 1 dynamický:

db_update('warrior_members')
 ->expression('points', 'points + :amount', array(':amount' => 1))
 ->condition('uid', $liv_user)
 ->execute();
12
Berdir