it-swarm-eu.dev

Žádná možnost přidat 'featured image' v mé wordpress instalaci

Hay, jsem nainstaloval WordPress 3 na mém serveru, a duplikoval akcií téma a udělal některé změny na to. Když však přidám příspěvek, nevidím možnost přidat „zobrazený obrázek“. Byla tato funkce odstraněna? Jak ji znovu aktivuji?

Dík

3
dotty

Váš motiv musí označovat, že podporuje miniatury příspěvků :

if ( function_exists('add_theme_support') ) {
  add_theme_support('post-thumbnails');
  // If not the standard size, state your size too
  set_post_thumbnail_size( 200, 200, false );
}
4
Jan Fabry

Je to v 3. Když máte příspěvek nebo stránku otevřenou, ve dvou sloupcích, je to vpravo, trochu dolů.

Pokud to tam není, můžete vidět, zda je volba na obrazovce zobrazena v možnostech obrazovky (pravý horní roh).

0
MikeK