it-swarm-eu.dev

WP Northwind pro vývoj témat?

Existuje nějaký online nástroj, který dokáže rychle naplnit databázi WordPress3 s falešnými informacemi, které pomáhají při vývoji témat? Možná vytvořením 8 kategorií, vložením tuctu příspěvků do každého z nich, přidáním miniatury pro každou z nich atd.

1
Sampson

Právě dnes čte Dummy Content Filler Resources příspěvek, který obsahuje několik sad dat a pluginů pro WordPress.

2
Rarst