it-swarm-eu.dev

woocommerce Přidání vlastního pole nastaveného jako pole fakturace

Pracuji na funkcích E-commerce, kde potřebuji přidat vlastní pole jako pole Profily. Pole v něm jsou jako fakturační

Níže jsou uvedena pole, která jsou potřebná ve formuláři Moje odhlášení a přihlášení

profile_first_name
profile_last_name
profile_company
profile_address_1
profile_address_2
profile_city
profile_postcode
profile_country
profile_state
profile_email
profile_phone

Můžete mi prosím v této otázce návod, jak lze přidat všechna výše uvedená pole do mého tématu wordpress a jaké akce nebo filtry použít k zobrazení ve formuláři služby Checkout

Díky předem

Nikhil

1
Nikhil Joshi

"Přizpůsobení polí pokladny pomocí akcí a filtrů" stránka v Kodexu WooCommerce vám může pomoci .

0
J G

Velmi starý, ale to se při vyhledávání stále objevuje, takže dodám, že můj článek WooCommerce Přizpůsobit pole Pokladny zde je ukázka přidání nového pole pro potvrzení:

// Add a new checkout field
function kia_filter_checkout_fields($fields){
  $fields['extra_fields'] = array(
      'some_field' => array(
        'type' => 'text',
        'required'   => true,
        'label' => __( 'Some field' )
        )
      );

  return $fields;
}
add_filter( 'woocommerce_checkout_fields', 'kia_filter_checkout_fields' );

// display the extra field on the checkout form
function kia_extra_checkout_fields(){ 

  $checkout = WC()->checkout(); ?>

  <div class="extra-fields">
  <h3><?php _e( 'Additional Fields' ); ?></h3>

  <?php foreach ( $checkout->checkout_fields['extra_fields'] as $key => $field ) : ?>

      <?php woocommerce_form_field( $key, $field, $checkout->get_value( $key ) ); ?>

    <?php endforeach; ?>
  </div>

<?php }
add_action( 'woocommerce_checkout_after_customer_details' ,'kia_extra_checkout_fields' );

// save the extra field when checkout is processed
function kia_save_extra_checkout_fields( $order_id, $posted ){
  if( isset( $posted['some_field'] ) ) {
    update_post_meta( $order_id, '_some_field', sanitize_text_field( $posted['some_field'] ) );
  }
}
add_action( 'woocommerce_checkout_update_order_meta', 'kia_save_extra_checkout_fields', 10, 2 );

// display the extra data in the order admin panel
function kia_display_order_data_in_admin( $order ){ ?>
  <div class="order_data_column">
    <h4><?php _e( 'Extra Details', 'woocommerce' ); ?></h4>
    <?php 
      echo '<p><strong>' . __( 'Some field' ) . ':</strong>' . get_post_meta( $order->id, '_some_field', true ) . '</p>'; ?>
  </div>
<?php }
add_action( 'woocommerce_admin_order_data_after_order_details', 'kia_display_order_data_in_admin' );
4
helgatheviking