it-swarm-eu.dev

Výstupy příspěvků z poštovních id v proměnné

Mám proměnnou, která obsahuje některé ID příspěvků. Chtěl bych vystoupit příspěvky v této proměnné pomocí standardní wordpress smyčky. Jak to mohu udělat?

Dík!

Přidán:

<?php 
/*
Template Name: Favorites page
*/

$favorites = wpfp_get_users_favorites($user = '');
$favorites_query = new WP_Query('post__in' => $favorites);

get_header();
get_sidebar(); 
?>


<div id="maincolumn" class="alignleft">
<?php get_template_part( 'menu' );

if(!$favorites) {
echo '<div class="box content alignleft">'; echo _e('Du har ingen favoritter', 'deals'); 
echo '</div>';
}

if($favorites) {
echo '<div class="box content alignleft">'; echo _e('Dette er dine favoritttilbud denne  uka. Favorittene dine vil kún være være tilgjengelig i denne nettleseren på denne maskinen.', 'deals'); 
echo '</div>';
}

while ($favorites_query->have_posts()) : $favorites_query->the_post(); 
$start = get_post_meta($post->ID, '5Start', true);
$stop = get_post_meta($post->ID, '6Slutt', true);

 echo print_offer($post_id, $start, $stop);
endwhile;

if($favorites) {
echo '<div class="box content alignleft">';
wpfp_clear_list_link();
echo '</div>';
} ?>

</div> <!-- End maincolumn -->

<?php 
get_template_part( 'rightsidebar' );
get_footer(); 
?>
1
Espen Arnoy

Příklad:

$posts_ids = array(2,56,87,23,5); // this is an array of posts IDs

<?php $my_query = new WP_Query(array('post__in'=>$posts_ids)); ?>

<?php while ($my_query->have_posts()) : $my_query->the_post(); ?>
    <!-- Do stuff... -->
<?php endwhile; ?>
2
sorich87

Myslím, že byste měli nastavit $user Name

wpfp_get_users_favorites($user = "")
0
sreeraj