it-swarm-eu.dev

Vlastní WP_Query bez výstupů k výstupu

Vytvořil jsem vlastní WP_Query, jak je vidět níže. Dotaz funguje dobře, s výjimkou případů, kdy je položka $ Favorites prázdná. Když je $ favorite prázdná, dotaz stále vydává příspěvky, které nechci. Mohlo by se zdát, že se implicitně vrátí do standardního WP_Query, aby se zobrazily všechny publikované příspěvky.

Každý ví, co se děje?

$favorites = wpfp_get_users_favorites($user = '');
$favorites_query = new WP_Query(array('post__in' => $favorites));

while ($favorites_query->have_posts() ) : $favorites_query->the_post();

Dík!

1
Espen Arnoy

Prázdný argument zde není logický v ničem . To se rovná žádné hodnotě zpracovávat a tak WP to ignoruje a jde dále jako obvykle.

Stačí zabalit dotaz do if( !empty( $favorites) ) podmínky.

2
Rarst