it-swarm-eu.dev

WordPress vlastní příspěvek typu Single.php?

Mám vlastní nastavení typu PostPress WordPress. Vytvořil jsem

single-[customposttype].php 

Namísto zobrazení pouze požadovaného typu typu post-post přejde na adresu URL a zobrazí všechny příspěvky v uživatelském typu.

Zde je kopie kódu, který právě používám:

<?php query_posts("post_type=shorts"); while (have_posts()) : the_post(); ?>

<div class="header-promo">
    <?php echo get_post_meta($post->ID, "mo_short_embed", true); ?>
</div>
<div class="content-details">   
    <h1><?php the_title(); ?></h1>
    <?php the_content(); ?>
</div>

Díky předem :)

1
George Wiscombe

Stačí odstranit query_posts("post_type=shorts"); z vašeho kódu.

5
sorich87