it-swarm-eu.dev

Rodičovský rozevírací seznam se nezobrazuje pro vlastní typ příspěvku

Snažím se vytvořit vlastní typ příspěvku, který můžu přidružit k nadřazeným příspěvkům (nejsou to stránky). Wordpress je verze 3.0.1. Doufal jsem, že uvidím seznam příspěvků v nadřazeném příspěvku rozevíracím pod položkou Page-Atributy, ale vše, co dostanu, je pole 'Order'. Vynechal jsem něco důležitého?

register_post_type( 'mytest_post_type',
  array(
    'labels' => array(
        'name' => __( 'mytest Interviews' ),
        'singular_name' => __( 'mytest Interview' ),
        'add_new' => __( 'Add New' ),
        'add_new_item' => __( 'Add New mytest Interview' ),
        'edit' => __( 'Edit' ),
        'edit_item' => __( 'Edit mytest Interview' ),
        'new_item' => __( 'New mytest Int.' ),
        'view' => __( 'View mytest Inteview' ),
        'view_item' => __( 'View mytest Int.' ),
        'search_items' => __( 'Search mytest Interviews' ),
        'not_found' => __( 'No mytest Interviews found' ),
        'not_found_in_trash' => __( 'No mytest Interviews found in Trash' ),
        'parent' => __( 'Parent mytest Interview' ),

    ),
    'public' => true,
    'show_ui' => true,
    'hierarchical' => true,
    'query_var' => true,
    'supports' => array('title', 'editor', 'author','custom-fields','page-attributes'),

  )
);

Nebo není možné vytvořit nový typ vlastního příspěvku a mít tyto nové příspěvky děti stávajících příspěvků?

dík!

2
codecowboy

To funguje pro mě. Při pohledu na kód se rozevírací seznam zobrazí pouze v případě, že typ příspěvku je hierarchický (což je pravda ve vašem případě), a pokud existují další příspěvky stejného typu v databázi. Příspěvek tedy nemůže být dítětem jiného typu příspěvku (například běžný příspěvek nebo stránka) a první nový příspěvek typu se nezobrazí v rozevírací nabídce.

5
Jan Fabry