it-swarm-eu.dev

Přidat text do seznamu příspěvků/upravit obrazovky?

Chtěl (a) bych přidat několik popisných textů pod název stránky na obrazovce se seznamem a úpravou příspěvků pro výchozí příspěvek a také vlastní typy příspěvků - např. "Níže je uveden seznam posledních příspěvků blogu."

Jaký je nejlepší způsob, jak to udělat?

1
fxfuture

Pokud používáte javascript, můžete v souboru functions.php vyzkoušet následující:

add_action('admin_footer', 'my_admin_footer');
function my_admin_footer()
{
  $uri = isset($_SERVER['REQUEST_URI']) ? $_SERVER['REQUEST_URI'] : NULL ;

  $message = NULL;

  if ($uri AND strpos($uri,'edit.php'))
  {
    if (strpos($uri,'post_type=page'))
    {
      $message = 'My custom message for page list';
    }
    else
    {
      $message = 'My custom message for post list';
    }
  }

  elseif ($uri AND strpos($uri,'post-new.php'))
  {
    if (strpos($uri,'post_type=page'))
    {
      $message = 'My custom message for add/edit page';
    }
    else
    {
      $message = 'My custom message for add/edit post';
    }
  }

  elseif ($uri AND strpos($uri,'post.php'))
  {
    $message = 'My custom message for add/edit post or page';
  }

  if ($message)
  {
    ?><script>
      jQuery(function($)
      {
        $('<div style="margin-bottom:15px; color:#999;"></div>').text('<?php echo $message; ?>').insertAfter('#wpbody-content .wrap h2:eq(0)');
      });
    </script><?php
  }
}
3
farinspace