it-swarm-eu.dev

Nabídka s automatickými stránkami obsaženými v uživatelském typu příspěvku

Otázka - Jak lze využít systému Wordpress 3.0 Menu automaticky mít nové stránky z vlastního příspěvku typu zahrnuty v nabídce (mám na mysli oblast řízení Menu wordpress pro veřejné internetové stránky).

Domnívám se, že v současné době funguje pro běžné "stránky", pokud zaškrtnete automaticky incude box, ale je tam způsob, jak také tvrdý kód to pracovat pro stránky z vlastního typu příspěvku?

1

Toho je dosaženo pomocí _wp_auto_add_pages_to_menu() (ve \wp-includes\nav-menu.php) funkci, která je závislá na transition_post_status hook.

Bohužel je kódovaný pro page typ příspěvku a není snadné jej rozšířit.

Na druhé straně, protože to funguje přes obecný hák, není to těžké (relativně, vnitřní kód menu je bolest) pro inženýr analogu pro vlastní příspěvek typu.

3
Rarst