it-swarm-eu.dev

Jak spojit dva různé typy příspěvků (think Book a Chapter)

Nedávno jsem začal učit vlastní typy příspěvků, ale nebyl jsem schopen najít žádnou dokumentaci, která by mi umožnila (alespoň v admin) vnořit je.

Moje požadavky jsou, typ poštovního příspěvku s obrázkem obálky (obrázek funkce) a popis/shrnutí (editor) a typ příspěvku kapitoly s obrázkem kapitoly (zobrazený obrázek), editor, výňatek

Obě tyto možnosti jsou jednoduché a opravdu rychlé, pouze tvrdá část je potřebuje je vnořit, takže když kliknete do knihy v admin, můžete vidět/upravit detaily a přidat kapitolu odtamtud.

2
Jeremy Boyd

Můžete použít plugin Posts 2 Posts .

1
sorich87