it-swarm-eu.dev

Jak přidat značky do vlastního typu příspěvku?

Mám vlastní typ příspěvku nazvaný portfolio a snažím se k němu přidat taxonomii tagů, jak to mám udělat?

25
Joe Bobby

Jako toto: (Kde to říká “portfolio” je kde vy zaregistrujete taxonomii k poštovnímu typu

add_action( 'init', 'create_tag_taxonomies', 0 );

//create two taxonomies, genres and tags for the post type "tag"
function create_tag_taxonomies() 
{
 // Add new taxonomy, NOT hierarchical (like tags)
 $labels = array(
  'name' => _x( 'Tags', 'taxonomy general name' ),
  'singular_name' => _x( 'Tag', 'taxonomy singular name' ),
  'search_items' => __( 'Search Tags' ),
  'popular_items' => __( 'Popular Tags' ),
  'all_items' => __( 'All Tags' ),
  'parent_item' => null,
  'parent_item_colon' => null,
  'edit_item' => __( 'Edit Tag' ), 
  'update_item' => __( 'Update Tag' ),
  'add_new_item' => __( 'Add New Tag' ),
  'new_item_name' => __( 'New Tag Name' ),
  'separate_items_with_commas' => __( 'Separate tags with commas' ),
  'add_or_remove_items' => __( 'Add or remove tags' ),
  'choose_from_most_used' => __( 'Choose from the most used tags' ),
  'menu_name' => __( 'Tags' ),
 ); 

 register_taxonomy('tag','portfolio',array(
  'hierarchical' => false,
  'labels' => $labels,
  'show_ui' => true,
  'update_count_callback' => '_update_post_term_count',
  'query_var' => true,
  'rewrite' => array( 'slug' => 'tag' ),
 ));
}
?>
15
chifliiiii

Nebo stačí přidat:

'taxonomies' => array('post_tag')

Soubor registrovaných taxonomií jako category nebo post_tag, které budou použity s tímto typem příspěvku. To může být použito místo volání register_taxonomy_for_object_type() přímo. Vlastní taxonomie musí být ještě registrovány pomocí register_taxonomy().

do pole $args v souboru functions.php-, kde vytvoříte vlastní typ příspěvku pomocí register_post_type() .

53
Marcus

Použij toto:

add_action( 'init', 'gp_register_taxonomy_for_object_type' );
function gp_register_taxonomy_for_object_type() {
  register_taxonomy_for_object_type( 'post_tag', 'portfolio' );
};
4

Stačí použít tento kód může být, že vám pomůže

 add_action( 'init', 'create_client_tax' );
function create_client_tax() {
  register_taxonomy( 
      'client_tag', //your tags taxonomy
      'client', // Your post type
      array( 
        'hierarchical' => false, 
        'label'     => __( 'Tags', CURRENT_THEME ), 
        'singular_name' => __( 'Tag', CURRENT_THEME ), 
        'rewrite'    => true, 
        'query_var'   => true 
      ) 
    );
}
0
user25225

Metoda 1 (z odpovědí výše: https://wordpress.stackexchange.com/a/106211/38771 )

Různé typy příspěvků budou používat stejná data „tagů“ výchozího typu „příspěvek“.

 • Výhody

  • Vše (mělo by) fungovat z krabice s jedním řádkem

  • Všechny vaše značky na jednom místě v CMS

 • Downsides

  • Zapomeňte na dobře strukturovaný/snadno použitelný systém CMS - seznam značek na stránce vlastních typů příspěvků zobrazí všechny značky (nikoli pouze značky používané ve vlastních článcích typu příspěvku) se špatným počtem ...
  • Změny ve značce ovlivní výchozí články příspěvku a vlastní články typu příspěvku (Smazat značku v obou typech článků odstraní)
  • Těžší (možná nemožné) nastavení jakékoli odlišné funkce Tag: různé popisy, vlastní pole, obrázky, atd. (Alespoň ne bez velkého vlastního kódování na vrcholu jádra Wordpress kódu) ...

Metoda 2 (z odpovědí výše: https://wordpress.stackexchange.com/a/62263/38771 )

Různé typy příspěvků používají různou konfiguraci/data "Tagy".

 • Výhody

  • Vytvořit různé/jasně odlišné funkce související s tagem : šablony frontendů, možnosti, filtry dotazů, akce)
  • Přiřadit různá data související s tagem : data polí nebo dokonce vlastní pole
  • Spravovat tagy lépe v CMS
   • Příklad : Úprava/smazání značky „příspěvek“ neovlivní značku (podobně pojmenovaný/pomalý) pro ostatní typy příspěvků
 • Tradeoff

  Trochu více kódu pro nastavení

Ve skutečnosti jsou nesmírně mocným způsobem, jak seskupit různé věci všemi možnými způsoby. https://codex.wordpress.org/Taxonomies#Custom_Taxonomie

0
P-S