it-swarm-eu.dev

Získání dat vlastního pole z hierarchie stránek

Představte si, že mám stránky se stránkami v tomto druhu hierarchie.

-Home
-Cars 
 -Volvo 850 
 -Volvo 850 tech spec 
 -Volvo 850 pictures
 -Porsche 911 
 -Porsche 911 tech spec
 -Porsche 911 pictures
 -other cars etc

Nyní můžete vidět, že mám spoustu aut. Na každé ze stránek vozu (Volvo 850, Porsche 911) mám některá vlastní pole, do kterých jsem zadal různá data o autě (mimochodem, používám plugin vlastní šablony pole. pro usnadnění zadávání těchto dat do wp-admin). Tato pole se zobrazují na stránce. (pole nejsou zadána na stránkách tech spec a obrázků)

Chtěl bych zobrazit seznam aut na domovské stránce (níže), která získává data z vlastních polí. Jaký by byl nejlepší způsob, jak (a) přistupovat k těmto vlastním datům pole (která se mohou měnit, když se přidávají nebo upravují nová auta) a (b) zobrazovat data v určitém pořadí (například maximální rychlostí) ..?

---------------------------------------
|  Car       |  Top Speed  |
---------------------------------------
| Porsche 911    |  200     |
| Audi 444      |  180     |
| Volvo 840     |  160     |
---------------------------------------

Myslím, že pseudo-kód je

* find all pages which are an immediate descendant of the Cars page (not the tech spec and pictures)
* get the custom data from these pages
* display data in Top Speed order
1
cannyboy

Tenhle by vás mohl začít (toto je pro velikost, jak vidíte, protože hodnota 1 krát hodnota 2) (stačí uvést příklad pokročilejších dotazů)

 global $edl_global_join;
 global $edl_global_orderby;
 global $wp_query;

 function edl_posts_join ($join) {
  global $edl_global_join;
  if ($edl_global_join) $join .= " $edl_global_join";
  return $join;
 }

 function edl_posts_orderby ($orderby) {
 global $edl_global_orderby;
 if ($edl_global_orderby) $orderby = $edl_global_orderby;
 return $orderby;
 }

 add_filter('posts_join','edl_posts_join');
 add_filter('posts_orderby','edl_posts_orderby');

 $edl_global_join = 
 "JOIN $wpdb->postmeta meta1 ON (meta1.post_id = $wpdb->posts.ID AND meta1.meta_key = 'TOPSPEED')" .
 "JOIN $wpdb->postmeta meta2 ON (meta2.post_id = $wpdb->posts.ID AND meta2.meta_key = 'ANOTHER_THING')";
 $edl_global_orderby = " meta1.meta_value * meta2.meta_value DESC";

 $wp_query = new WP_Query($args);

a pak stačí spustit smyčku jsem napsal "CAR třída", která mimo jiné zobrazuje meta pole, jako jsou:

 $car->display_meta_size();

což je vlastně následující metoda v této třídě:

  //
// specific display for size overviews
//
function display_meta_size()
{
  $this->mMetaData->GetValuesFromWP();
  ?>
  <table width="100%">
  <?php  
  $this->mMetaData->ShowIcon();
  $this->mMetaData->ShowSize();
  ?>
  </table>
  <?php
} 

kde metoda GetValuesFromWP () je z třídy metadat wp:

// get the values stored in WordPress
function GetValuesFromWP() {
  global $post;
  $custom = get_post_custom($post->ID);

  foreach ($this->mArrMetaDataFields as $str_meta_data_field)
  {
    $this->MetaDataWpValues[$str_meta_data_field] = 
          $custom[$str_meta_data_field][0];
  }
  $this->MetaDataWpValues['SPECIAL'] = $custom['SPECIAL'][0];
}

(takže ve funkci spojení zcela výše přidejte výběr stránek)

1
edelwater