it-swarm-eu.dev

Uložení hodnoty DateTime v Sortable Vlastní pole?

Existuje způsob, jak uložit vlastní hodnotu pole jako datetime, takže jej lze použít k objednání?

1
Paul

Ano, můžete použít jQuery DatePicker a uložit datum a použít query_post k zobrazení příspěvků v objednávka (kód také na github ):

<?php
//The Query
// exactly than
query_posts('meta_key=start_date&meta_value='.date("Y-m-d"));
// or
// dates less than
// query_posts('meta_key=start_date&meta_compare=<=&meta_value='.date("Y-m-d"));
// or
// date mayor than
// query_posts('meta_key=start_date&meta_compare=>=&meta_value='.date("Y-m-d"));

//The Loop
if ( have_posts() ) : while ( have_posts() ) : the_post();
 echo the_title();
 echo "<br />";
endwhile; else:
endif;

//Reset Query
wp_reset_query();
?>
1
hunk