it-swarm-eu.dev

Příspěvky v dotazech nebo Příspěvky podle vlastních polí, možné?

Kdybych měl zaujmout standardní dotaz.

<?php query_posts('post_type=payment'); while (have_posts()) : the_post();?>

Pouze tentokrát bych chtěl dotaz poslat 2 vlastními poli, které může obsahovat.

<?php query_posts('post_type=payment'.get_post_meta($post->ID,'bookingref', true).get_post_meta($post->ID,'customerref', true) ); while (have_posts()) : the_post(); ?>

To nefunguje. Je něco takového možné a jak se to dělá?

Nějaké nápady?

Nádherné

4
Robin I Knight

K dotazování příspěvků podle vlastních polí můžete použít parametr „meta_query“

<?php
$args = array(
'post_type' => 'payment',
'meta_query' => array(
    array(
      'key' => 'bookingref',
      'value' => 'the_value_you_want',
      'compare' => 'LIKE'
    ),
    array(
      'key' => 'customerref',
      'value' => 'the_value_you_want',
      'compare' => 'LIKE'
    )
);
query_posts($args); while (have_posts()) : the_post(); ?>

uvnitř dotazu nemůžete použít get_post_meta, protože vám dostane hodnotu a ne klíč a také přijímá ID příspěvku, aby tato hodnota a před dotazem $ post-> id nebyl v rozsahu.

13
Bainternet