it-swarm-eu.dev

Jak filtrovat příspěvek (v WP seznam příspěvků na řídicí panel) pomocí vlastního pole (funkce vyhledávání)?

Navzdory skutečnosti, že jsem se hodně snažil, jsem nenašel odpověď na velmi jednoduchou otázku:

Mám nějaké příspěvky s vlastním polem (tj. Jméno_používatele). Chci být schopen vyhledávat a filtrovat své příspěvky podle tohoto vlastního pole. Jinými slovy, ve výpisu příspěvků administrátora bych chtěl mít vyhledávací pole (s názvem „Jméno dodavatele“), kde můžu napsat hodnotu (např. „IBM“) a poté kliknout na tlačítko hledání, které poskytne mi zpět všechny příspěvky, které mají vlastní pole s názvem "jméno_příkazce", a pokud ano, hodnota vlastního pole bude "IBM".

Jak to mohu udělat ?

37
jean04

Kódoval jsem plugin jen pro to a nikdy jsem ho nezveřejnil:

enter image description here

Používání:

V rozevíracím seznamu máte seznam všech vlastních polí, takže stačí vybrat pole, které chcete filtrovat, a kliknout na filtr. chcete-li filtrovat na konkrétní hodnotu vlastního pole, vyberte název pole, zadejte požadovanou hodnotu a klepněte na filtr.

<?php
/*
Plugin Name: Admin Filter BY Custom Fields
Plugin URI: http://en.bainternet.info
Description: Filter posts or pages in admin by custom fields (post meta)
Version: 1.0
Author: Bainternet
Author URI: http://en.bainternet.info
*/add_filter( 'parse_query', 'ba_admin_posts_filter' );
add_action( 'restrict_manage_posts', 'ba_admin_posts_filter_restrict_manage_posts' );

function ba_admin_posts_filter( $query )
{
  global $pagenow;
  if ( is_admin() && $pagenow=='edit.php' && isset($_GET['ADMIN_FILTER_FIELD_NAME']) && $_GET['ADMIN_FILTER_FIELD_NAME'] != '') {
    $query->query_vars['meta_key'] = $_GET['ADMIN_FILTER_FIELD_NAME'];
  if (isset($_GET['ADMIN_FILTER_FIELD_VALUE']) && $_GET['ADMIN_FILTER_FIELD_VALUE'] != '')
    $query->query_vars['meta_value'] = $_GET['ADMIN_FILTER_FIELD_VALUE'];
  }
}

function ba_admin_posts_filter_restrict_manage_posts()
{
  global $wpdb;
  $sql = 'SELECT DISTINCT meta_key FROM '.$wpdb->postmeta.' ORDER BY 1';
  $fields = $wpdb->get_results($sql, ARRAY_N);
?>
<select name="ADMIN_FILTER_FIELD_NAME">
<option value=""><?php _e('Filter By Custom Fields', 'baapf'); ?></option>
<?php
  $current = isset($_GET['ADMIN_FILTER_FIELD_NAME'])? $_GET['ADMIN_FILTER_FIELD_NAME']:'';
  $current_v = isset($_GET['ADMIN_FILTER_FIELD_VALUE'])? $_GET['ADMIN_FILTER_FIELD_VALUE']:'';
  foreach ($fields as $field) {
    if (substr($field[0],0,1) != "_"){
    printf
      (
        '<option value="%s"%s>%s</option>',
        $field[0],
        $field[0] == $current? ' selected="selected"':'',
        $field[0]
      );
    }
  }
?>
</select> <?php _e('Value:', 'baapf'); ?><input type="TEXT" name="ADMIN_FILTER_FIELD_VALUE" value="<?php echo $current_v; ?>" />
<?php
}
45
Bainternet