it-swarm-eu.dev

Vynucená detekce GZIP na Google App Engine

Někteří klienti se objevují v našich instancích Google App Engine bez hlavičky Accept-Encoding. K jejich detekování a odeslání správného obsahu gzip obvykle používáme nastavíme soubor cookie s připojenou technikou iframe (nebo její variantu).

Protože Google App Engine neumožňuje ovládat gzip na straně serveru, zejména u statického obsahu, existuje určitá hodnota souboru cookie, kterou bude třeba vynutit kompresi?

5
Metalshark

Moje střeva říká ne. Servery odesílají gzipovaný obsah pouze v případě, že z prohlížeče obdrží správnou hlavičku Accept-Encoding. Samotná záhlaví není součástí souboru cookie odeslaného prohlížečem, takže jej nebudete moci upravovat. Servery to dělají, aby zabránily odeslání komprimovaného souboru do prohlížeče, který jej nepodporuje, a tím brání správnému zobrazení stránky.

Alternativně byste mohli dělat to, co zní, jako byste již dělali, a vynutit si to kódem na straně serveru.

2
Daniel Sellers