it-swarm-eu.dev

Proč bych si jako kódování obsahu vybral UTF-8 nad ISO 8859-1?

Předpokládejme, že web je stále ve fázích návrhu, takže od začátku není třeba provádět počáteční práce.

8
Evan Plaice

S TF-8 jste zvýšili flexibilitu oproti ISO 8859-1 . První může kódovat libovolný znak obsažený v Unicode, zatímco druhý je omezen na západoevropské jazyky.

ISO 8859-1 („Latin1“) nezahrnuje například řečtinu, hebrejštinu, arabštinu, azbuku, čínštinu, japonštinu a korejštinu atd.

9