it-swarm-eu.dev

Jak deaktivuji automatické schvalování komentářů?

Mám komentáře, které jsou automaticky schváleny v Drupal a chtěl bych to zakázat. Chci schválit komentáře před jejich zveřejněním.

9
Jordash

Pokud je komentář „automaticky schválen“, jak jej nazýváte, závisí na oprávnění uživatele. Chcete-li to změnit, přihlaste se jako správce, přejděte na /admin/user/permissions#module-comment a ujistěte se, že není povoleno oprávnění „přidávat komentáře bez schválení“ pro role, které nemají povoleno přidávat komentáře bez schválení.

17
marcvangend

U Drupal 7 ověřených (přihlášených) uživatelů mají ve výchozím nastavení nastavena vlastnost „Přeskočit schválení komentáře“. Toto lze změnit na /admin/people/permissions/list#module-comment vložit komentáře do fronty schválení před jejich zveřejněním.

4
Chris Cothrun