it-swarm-eu.dev

commcare

Chybová zpráva při pokusu o nasazení aplikace CommCare, která neproběhla. Znovu načtěte stránku a klikněte na „Vytvořit novou verzi“

Jak nastavit správu případů pro modul a formulář v CommCare pouze aktualizovat data uživatelských případů

Jak uložit text popisku jako vlastnost case, na kterou se později v aplikaci CommCare odkazuje

Existuje způsob, jak učinit veškerá multimédia pro aplikaci CommCare pouze pro čtení?

Rozšiřování zaškrtávacích políček při exportu dat případů CommCare

Je možné nakonfigurovat widget data v CommCare tak, aby používal DD / MM / RRRR místo MM / DD / RRRR?

Zobrazení názvu místa z vyhledávací tabulky organizací v seznamu případů / podrobností případu

Rozdíl mezi výchozí hodnotou a podmínkou výpočtu

V části „Webové aplikace“ se zobrazí pouze některé aplikace v mé doméně CommCare.

Vytváří filtr dat formuláře pro export případů CommCare podle posledně upraveného data nebo data otevření?

Je možné použít opakovanou skupinu pro iteraci přes seznam oddělený mezerami?

Jak mohu hromadně archivovat formuláře odeslané se sdíleným přihlášením na CommCare?

syntaxe instance pro vyhledání všech podřízených případů nadřazeného v CommCare

Jak načíst case_id do formuláře

Přiřazování případů k místům prostřednictvím aplikace Case Importer

Vyplněné formuláře zůstanou v telefonu, i když je povolen smysl CommCare

Vlastnosti případu byly uloženy v jedné aplikaci a odkazovány v jiné prostřednictvím sdílení případů

Co hodnotí irelevantní otázku v CommCare?

Jak odkazovat na jméno a příjmení uživatele v CommCare

Uložení názvu místa z více výběrové vyhledávací tabulky jako vlastnosti případu

Když je filtr nastaven na „dnes“, chybí formuláře z přehledu Odeslat historii v CommCare

Jak odkazovat na dětský případ ve stavu zobrazení

Pokud používáte CommCare Supply, bude funkce WebApps fungovat s případy spotřeby

Při otevření formuláře zabránit spouštění podmínek pomalého výpočtu

Je možné vytvořit vodorovnou čáru pomocí modulu hlášení?

Vlastnosti formuláře a případu se při testování v budoucnu neuloží

Vyhledávací tabulky ve výpočtu seznamu případů

Ovlivňuje archivace registračního formuláře v CommCare ostatní formuláře předložené v tomto případě?

Proč chybí mobilní pracovníci ve zprávě o stavu aplikace CommCare?

Jak mohu formátovat vlastnost data v seznamu případů nebo v detailu případu

Jak mám řešit „kulatou chybu“ v CommCare?

Je možné v CommCare použít formátování textu v rámci skryté hodnoty?

Jak jsou výstupy otázek s více možnostmi výběru uloženy v CommCare

Mohu ovládat stránku, na které mobilní uživatel přistane při přihlášení do CommCareHQ?

Kdy aplikace získá „autogenerované“ nasazení

Jak mohu otevřít případ dítěte pro případ dodávky v CommCare?

Aktualizuje úprava formuláře vlastnost case?

Jak mohu nejsnadněji opravit výpočty formuláře po aktualizaci vlastnosti případu pomocí úpravy formuláře?

V CommCare můžete určit pořadí, ve kterém se budou zobrazovat volby z více výběrové vyhledávací tabulky? (příklad: abecedně podle zobrazené hodnoty)

Ověření pravopisu - jak zkontrolovat přesně 4 číslice v celočíselném poli Commcare?

Jak zjistit, kteří uživatelé mají přístup ke kterým vyhledávacím tabulkám

Mohu použít propojení formulářů v aplikaci CommCare, která používá pokročilé moduly?

Jaký je případ a chování dat, když deaktivuji mobilního uživatele v CommCare?

Jsou v CommCare typy velkých a malých písmen?

Mohu uvést seznam parent_name dětského případu v seznamu případů modulu child case?

Jak mohu změnit své zprávy o sledování pracovníků CommCare na jiný jazyk?

Jak spočítat čas strávený ve formě?

Vícejazyčná podpora pro otázky s výběrem výběrové tabulky

Jak mám použít jr: itext logic k vyvolání odpovědí na otázky a jejich zobrazení na štítku v CommCare?

Určete přesně, které případy se při používání CommCare synchronizují s mobilním zařízením

Existují zásadní rizika, která by umožnila mobilním uživatelům přihlásit se stejným uživatelským jménem a heslem ke sběru dat v CommCare?

Jaké jsou mé možnosti, jak se dostat kolem 100 000 maximálních řádků pro export případů?

Chyba "Vybrané funkci byl poskytnut nesprávný počet argumentů"

Vyžadování otázek za určitých podmínek

Existuje způsob, jak odkazovat na seznam mobilních pracovníků jako na výběr možností pro otázky týkající se více otázek v CommCare?

Jak najdu nejbližší shodu v CommCare Lookup Table?

Lze identifikátor zařízení ve formuláři CommCare použít ke sledování podrobností o odesílajícím zařízení?

Ukládání informací o podřízeném formuláři do nadřazeného případu

Jak změním formát data v náhledu aplikace a WebApps?

Viditelnost funkce „Přihlásit jako“

Viditelnost webových aplikací

Existuje způsob, jak znovu přiřadit data formuláře, která jsou v CommCare zaslána nesprávnému případu?

Vysvětlení filtrování stavu formulářů na mobilních zařízeních

Jak mohu odkazovat na uživatelské jméno mobilního pracovníka ve filtru seznamu případů v CommCare?

Mohou mobilní pracovníci prohlížet data případů z více míst?

Mohu použít možnost hromadného nahrávání k přiřazení mobilních pracovníků na více míst?

Je možné kopírovat zprávy CommCare z jednoho projektového prostoru do druhého?

Jazyk automatického plnění se změnil v nové podobě, jak jej resetuji?

Je možné získat časové razítko na přesný čas odpovědi na otázku ve formě?

Proč se zobrazí „Extra“, pokud vyberete „Rozbalit otázky s možností výběru“?

Může mobilní uživatel aktualizovat (vlastní) pole polohy?

Kontrola jedinečné vlastnosti případu (uložení ID) proti již uloženým vlastnostem případu jiných případů

Odhad spotřeby mobilních dat CommCare

Nezobrazená otázka ve formě aktualizace vlastnosti případu

Zahrnutí více výpočtů pro CommCare SMS připomenutí)

Jak získat ID uživatele pro použití ve formě logiky zobrazení v CommCare

Jak mohu změnit způsob formátování data při exportu v CommCare?

Mohou uživatelé v CommCare přistupovat k uživatelům pod nimi v hierarchii umístění?

Lze ve službě CommCare nastavit štítky otázek v exportu dat na jiný jazyk než výchozí?

Mohu změnit uživatelské jméno mobilního pracovníka prostřednictvím hromadného nahrávání v CommCare?

Userid, formid a caseid - jakákoli logika toho, jak jsou generovány?

Které CommCareHQ zprávy podporují umístění / organizace?

Jaké jsou výhody sdílení případů prostřednictvím umístění vs. skupin sdílení případů

Jak nastavit import CommCare Excel pro aktualizaci vlastnosti case na null

Vymazat nebo skrýt vlastní přehledy

Mohu použít přístup k datům založeným na poloze, abych omezil přístup uživatelů k určitým aplikacím v projektovém prostoru?

Existuje způsob, jak přizpůsobit šířku záhlaví pro ikonu jako sloupec vlastnosti případu?

Může supervizor vidět, kdy pracovník naposledy synchronizoval své zařízení?

Různé vzhledy pro různé piny GPS v mapových zprávách CommCare

Otevření uzavřeného případu úpravou odeslání formuláře

Zobrazení názvu nadřazeného případu v podřízeném případě exportovaném v CommCare

Existují údaje o uživatelských uživatelských ekvivalentech pro lokality / organizace v CommCare?

Jak podmíněně zobrazovat otázky na základě odpovědí vyhledávací tabulky?

Chci všechny případy těhotenství, jejichž prarodiče case_id jsou stejné jako moje family_id

Jak odkazovat na konkrétní sloupec ve vyhledávací tabulce ve stavu zobrazení

Kopie aplikace CommCare z posledního uloženého stavu nebo z posledního nasazení?

Vyhledávací tabulka není řazena abecedně

Mohu načíst case_id do registračního formuláře?

Je možné selektivně synchronizovat vyhledávací tabulky na základě umístění uživatele v CommCare?

Jak automatizovat přidávání řádků analýzy pro integraci informačního panelu Excelu